* *
Інструкція для посади "Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали й документи, які стосуються торговельної діяльності;
      - законодавство про рекламу;
      - види реклами та основи організації рекламної діяльності;
      - поточні й перспективні плани випуску видань;
      - основи психології;
      - прийоми й методи ділового спілкування і ведення переговорів;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює як посередник роботу з репрезентації та розширення зон присутності видавничої продукції на ринку збуту.

2.2. Виконує комплекс заходів, спрямованих на сприяння реалізації видань, дотримуючись чинних етичних норм рекламування продукції.

2.3. Вивчає вимоги потенційних покупців до тематики видань та їх поліграфічного виконання.

2.4. Інформує книгорозповсюджувальні організації про нові видання, характеризуючи їх зміст та особливості поліграфічного виконання.

2.5. Здійснює пошук рекламодавців для надання рекламних послуг стороннім підприємствам, організаціям, приватним особам з розміщення їх рекламних матеріалів у періодичному виданні, переконуючи їх, що саме ця рекламна послуга їм потрібна.

2.6. Складає і подає в установлені терміни відповідну звітність.

2.7. Вживає заходів щодо забезпечення участі потенційних покупців у презентаціях видань, книжкових виставках, ярмарках.

2.8. Бере участь у проведенні рекламних кампаній.

2.9. Подає пропозиції щодо вдосконалення методів рекламування видань та коригування витрат на рекламу.

2.10. Встановлює зв'язок із засобами масової інформації з питань розміщення реклами.

2.11. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід організації рекламної роботи.

2.12. Опановує нові види реклами, що забезпечують просування видання на внутрішньому й зовнішньому ринку видавничої продукції.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.