Категорія - Професіонали |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Редактор літературний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний редактор літературний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора літературного I категорії - не менше 2 років. Редактор літературний I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора літературного II категорії - не менше 2 років. Редактор літературний II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора літературного - не менше 1 року. Редактор літературний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: граматику та стилістику мови; основи літературного редагування; термінологічні стандарти, інформаційно-довідкову літературу; правила підготовлення видавничих оригіналів та випуску видань; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; правила коректури, коректурні знаки; загальновживані позначення, скорочення; вітчизняний і світовий досвід з редакторської роботи; основи авторського права й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Відповідає за граматику й стилістику редагованого рукопису. Здійснює літературне опрацювання авторського оригіналу, вдосконалює композицію видання, усуває смислові невиразності, уточнює формулювання, виправляє пунктуаційні та орфографічні помилки. Стежить за додержанням уніфікації в написанні скорочень та одиниць виміру, точності посилань на першоджерела, правильності використання термінів і фактів. Редагує прийнятий до опрацювання рукопис, редакторською майстерністю сприяє підвищенню його мовного й літературного рівня. Співпрацює з авторами, перекладачами щодо редагування авторського оригіналу, погоджує доповнення, скорочення. Забезпечує відповідність видавничого оригіналу чинним нормативним документам. Потверджує висновки видавництва щодо оригіналу, який повертається авторові на перероблення, перевіряє виконання вимог рецензентів після доопрацювання рукопису. У разі подання неякісного за структурою та літературно-художнім змістом авторського оригіналу у визначений термін мотивує висновок про відхилення рукопису. Перевіряє правильність бібліотечних індексів. Візує відредагований рукопис до поліграфічного відтворення. Бере участь у формуванні паспорта видання. Підвищує свій фаховий та кваліфікаційний рівень.