Інструкція для посади "Редактор літературний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Редактор літературний" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний редактор літературний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора літературного I категорії - не менше 2 років. Редактор літературний I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора літературного II категорії - не менше 2 років. Редактор літературний II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора літературного - не менше 1 року. Редактор літературний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - граматику та стилістику мови;
      - основи літературного редагування;
      - термінологічні стандарти, інформаційно-довідкову літературу;
      - правила підготовлення видавничих оригіналів та випуску видань;
      - методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників;
      - правила коректури, коректурні знаки;
      - загальновживані позначення, скорочення;
      - вітчизняний і світовий досвід з редакторської роботи;
      - основи авторського права й трудового законодавства.

1.4. Редактор літературний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Редактор літературний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Редактор літературний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Редактор літературний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відповідає за граматику й стилістику редагованого рукопису.

2.2. Здійснює літературне опрацювання авторського оригіналу, вдосконалює композицію видання, усуває смислові невиразності, уточнює формулювання, виправляє пунктуаційні та орфографічні помилки.

2.3. Стежить за додержанням уніфікації в написанні скорочень та одиниць виміру, точності посилань на першоджерела, правильності використання термінів і фактів.

2.4. Редагує прийнятий до опрацювання рукопис, редакторською майстерністю сприяє підвищенню його мовного й літературного рівня.

2.5. Співпрацює з авторами, перекладачами щодо редагування авторського оригіналу, погоджує доповнення, скорочення.

2.6. Забезпечує відповідність видавничого оригіналу чинним нормативним документам.

2.7. Потверджує висновки видавництва щодо оригіналу, який повертається авторові на перероблення, перевіряє виконання вимог рецензентів після доопрацювання рукопису.

2.8. У разі подання неякісного за структурою та літературно-художнім змістом авторського оригіналу у визначений термін мотивує висновок про відхилення рукопису.

2.9. Перевіряє правильність бібліотечних індексів.

2.10. Візує відредагований рукопис до поліграфічного відтворення.

2.11. Бере участь у формуванні паспорта видання.

2.12. Підвищує свій фаховий та кваліфікаційний рівень.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Редактор літературний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Редактор літературний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Редактор літературний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Редактор літературний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Редактор літературний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Редактор літературний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Редактор літературний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Редактор літературний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Редактор літературний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Редактор літературний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Редактор літературний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Редактор літературний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Редактор літературний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Редактор літературний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Редактор літературний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Редактор літературний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.