Інструкція для посади "Редактор карт технічний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Редактор карт технічний" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний редактор карт технічний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора карт технічного I категорії - не менше 2 років. Редактор карт технічний I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора карт технічного II категорії - не менше 2 років. Редактор карт технічний II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора карт технічного - не менше 1 року. Редактор карт технічний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують створення і видання картографічної продукції, вимоги щодо її якості та оформлення;
      - технологічні процеси виготовлення картографічних видань;
      - методику технічного редагування;
      - технічні правила підготовлення та розмітки карт;
      - методи створення карт за комп'ютерними технологіями;
      - правила експлуатації комп'ютерної техніки;
      - перелік відомостей, що складають професійну таємницю;
      - основи авторського права й трудового законодавства.

1.4. Редактор карт технічний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Редактор карт технічний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Редактор карт технічний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Редактор карт технічний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне редагування картографічної продукції на всіх стадіях технологічного процесу для забезпечення її якісного поліграфічного відтворення.

2.2. Використовує в своїй роботі комп'ютерну техніку, новітні технології картографічного та поліграфічного виробництва.

2.3. Приймає участь спільно з дизайнером і редактором карт у проектуванні картографічних творів, розробленні принципів кольорового оформлення, контролюванні якості позитивів, які надходять на видання.

2.4. Розробляє графіки тонового оформлення карт.

2.5. Керує виготовленням монтажів діапозитивів, приймає і контролює кольорові плотерні виводи, передає їх на одержання дозволу для підписання "до друку".

2.6. Перевіряє діапозитиви на відповідність до макета (компонування, суміщення, кольорового забарвлення; якості виконання).

2.7. За необхідності передає діапозитиви на виправлення, перевіряє їх після виправлення.

2.8. Підписує перевірені діапозитиви "до друку", передає для друкування тиражу.

2.9. Відображає у специфікації технологічні особливості виготовлення карти у разі перевидання.

2.10. Переглядає і аналізує сигнальні примірники.

2.11. Постійно підвищує свою кваліфікацію, вивчає та застосовує прогресивні технології та передові методи роботи.

2.12. Зберігає конфіденційність інформації.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Редактор карт технічний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Редактор карт технічний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Редактор карт технічний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Редактор карт технічний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Редактор карт технічний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Редактор карт технічний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Редактор карт технічний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Редактор карт технічний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Редактор карт технічний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Редактор карт технічний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Редактор карт технічний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Редактор карт технічний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Редактор карт технічний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Редактор карт технічний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Редактор карт технічний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Редактор карт технічний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.