Інструкція для посади "Редактор карт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Редактор карт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний редактор карт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора карт I категорії - не менше 2 років. Редактор карт I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора карт II категорії - не менше 2 років. Редактор карт II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора карт - не менше 1 року. Редактор карт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують створення і видання картографічної продукції;
      - технологічні процеси виготовлення картографічних видань;
      - методи редагування і художнього оформлення карт;
      - основи авторського права та трудового законодавства;
      - правила коректури, коректурні знаки;
      - загальновживані позначення, одиниці вимірювання, скорочення;
      - основи економіки, організації виробництва й праці;
      - перелік відомостей, що складають професійну таємницю.

1.4. Редактор карт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Редактор карт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Редактор карт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Редактор карт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відповідає за редагування картографічної продукції, своєчасне та якісне виконання картографічних робіт.

2.2. Вивчає наукові, довідково-статистичні матеріали, спеціальні періодичні видання, необхідні для розроблення карти.

2.3. Готує технічні завдання, редакційні документи (вказівки, макети, списки тощо).

2.4. Стежить за дотриманням графіків проходження картографічних видань на всіх стадіях редакційно-видавничого процесу.

2.5. Розглядає проекти художнього оформлення картографічного видання, погоджує доповнення, зміни, скорочення, перевіряє правильність використання наукових термінів, одиниць вимірювання.

2.6. Контролює якість звіреного й вичитаного видавничого оригіналу карти, візує оригінали до складання.

2.7. Формує паспорт на видання (основні дані про карти, строки руху у редакційно-виробничому процесі, показники технічного й художнього оформлення, додаткові вказівки).

2.8. Готує і редагує рекламні матеріали на картографічне видання.

2.9. Відстежує науково-практичні досягнення та напрями розвитку сучасної картографії.

2.10. Підвищує свій фаховий рівень і кваліфікацію.

2.11. Бере участь у конференціях, семінарах, виставках, презентаціях, нарадах, засіданнях редакційної та художньої ради.

2.12. Зберігає конфіденційність інформації.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Редактор карт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Редактор карт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Редактор карт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Редактор карт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Редактор карт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Редактор карт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Редактор карт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Редактор карт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Редактор карт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Редактор карт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Редактор карт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Редактор карт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Редактор карт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Редактор карт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Редактор карт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Редактор карт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.