Інструкція для посади "Редактор з рецензування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Редактор з рецензування" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний редактор з рецензування: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора з рецензування I категорії - не менше 2 років. Редактор з рецензування I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора з рецензування II категорії - не менше 2 років. Редактор з рецензування II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора з рецензування - не менше 1 року. Редактор з рецензування: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи й методи рецензування;
      - новини в галузі літератури та мистецтва;
      - інформацію про новітні досягнення певного наукового спрямування;
      - граматику й стилістику мови;
      - основи наукового та літературного редагування;
      - термінологічні стандарти, словники, збірники, довідники;
      - загальновживані позначення, скорочення;
      - основи авторського права й трудового законодавства.

1.4. Редактор з рецензування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Редактор з рецензування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Редактор з рецензування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Редактор з рецензування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує кваліфіковані критичні публіцистичні огляди на літературно-художні, наукові твори чи культурно-мистецькі заходи для опублікування в періодичних виданнях.

2.2. Рецензує або організовує написання рецензій на заплановані до видання оригінальні чи перекладні літературно-художні й наукові твори.

2.3. Об'єктивно оцінює професіональну майстерність автора, висловлює аргументовані критичні зауваження, точно визначає суспільно-політичну, науково-пізнавальну, літературно-художню вартість рецензованого твору.

2.4. Осмислює внутрішню основу твору, аналізує його ідейний зміст, стиль і художньо-естетичну цінність, робить наукові узагальнення, підсумовує доробок автора, допомагає йому в подальшій праці, сприяє творчому зростанню.

2.5. Співпрацює з авторами й перекладачами щодо рецензування авторського оригіналу.

2.6. Здійснює редагування рецензованого твору.

2.7. У разі подання неякісного за структурою та змістом авторського оригіналу у визначений термін мотивує висновок про відхилення рукопису.

2.8. Сприяє популяризації кращих зразків літератури й мистецтва, допомагає читачеві правильно орієнтуватися в широкому потоці інформації, виховує естетичний смак.

2.9. Стежить за громадсько-політичними подіями, новинами в галузі літератури, науки, культури, мистецтва.

2.10. Постійно підвищує свій інтелектуальний та професійний рівень.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Редактор з рецензування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Редактор з рецензування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Редактор з рецензування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Редактор з рецензування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Редактор з рецензування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Редактор з рецензування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Редактор з рецензування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Редактор з рецензування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Редактор з рецензування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Редактор з рецензування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Редактор з рецензування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Редактор з рецензування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Редактор з рецензування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Редактор з рецензування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Редактор з рецензування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Редактор з рецензування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.