Категорія - Професіонали |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Редактор карт технічний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний редактор карт технічний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора карт технічного I категорії - не менше 2 років. Редактор карт технічний I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора карт технічного II категорії - не менше 2 років. Редактор карт технічний II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора карт технічного - не менше 1 року. Редактор карт технічний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують створення і видання картографічної продукції, вимоги щодо її якості та оформлення; технологічні процеси виготовлення картографічних видань; методику технічного редагування; технічні правила підготовлення та розмітки карт; методи створення карт за комп'ютерними технологіями; правила експлуатації комп'ютерної техніки; перелік відомостей, що складають професійну таємницю; основи авторського права й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технічне редагування картографічної продукції на всіх стадіях технологічного процесу для забезпечення її якісного поліграфічного відтворення. Використовує в своїй роботі комп'ютерну техніку, новітні технології картографічного та поліграфічного виробництва. Приймає участь спільно з дизайнером і редактором карт у проектуванні картографічних творів, розробленні принципів кольорового оформлення, контролюванні якості позитивів, які надходять на видання. Розробляє графіки тонового оформлення карт. Керує виготовленням монтажів діапозитивів, приймає і контролює кольорові плотерні виводи, передає їх на одержання дозволу для підписання "до друку". Перевіряє діапозитиви на відповідність до макета (компонування, суміщення, кольорового забарвлення; якості виконання). За необхідності передає діапозитиви на виправлення, перевіряє їх після виправлення. Підписує перевірені діапозитиви "до друку", передає для друкування тиражу. Відображає у специфікації технологічні особливості виготовлення карти у разі перевидання. Переглядає і аналізує сигнальні примірники. Постійно підвищує свою кваліфікацію, вивчає та застосовує прогресивні технології та передові методи роботи. Зберігає конфіденційність інформації.