Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Електромеханік флоту лінійний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією електромеханіка на суднах: для бакалавра - не менше 3 років, молодшого спеціаліста - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, інші керівні методичні і нормативні документи, правила технічної експлуатації флоту; правила і нормативні документи Річкового Регістру; Статут внутрішнього водного транспорту; Статут служби на суднах річкового флоту; Статут про дисципліну працівників річкового транспорту; правила ремонту суден, єдині графіки проведення технічних оглядів, профілактик, правила обслуговування суднового електроустаткування, засобів комплексної автоматики, холодильного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; будову суден та їх електроустаткування; порядок проведення дефектації і визначення обсягів і термінів ремонту; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід обслуговування і ремонту електротехнічного устаткування суден; основи економіки, організації виробництва і праці; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує організацію технічного обслуговування суден. Систематично контролює стан і надійність роботи електроустаткування суден. Встановлює терміни ремонту, призначає виконавців і оформлює наряд-замовлення на виконання цементних робіт. Складає акти огляду та встановлює причину і категорію ремонту суднового електрообладнання, засобів комплексної автоматики, холодильного обладнання та контрольно-вимірювальних приладів. Контролює хід виконання ремонтних робіт, вживає заходів щодо скорочення термінів і поліпшення якості ремонту. Забезпечує впровадження передових методів технічної експлуатації суднового електроустаткування, бере участь у комісії з інспекторських оглядів суден. У міжнавігаційний період здійснює контроль за ходом, якістю та повнотою ремонту суднового електроустаткування, засобів комплексної автоматики, холодильного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів на закріпленому за ним судноремонтному підприємстві. Контролює додержання правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту під час виконання ремонтних робіт. У виробничій діяльності використовує передовий вітчизняний та зарубіжний досвід виконання ремонту і обслуговування електроустаткування, автоматики та інших технічних засобів суден. Керує підлеглими працівниками та контролює додержання ними дисциплінарних норм.