Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Електромеханік-наставник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією електромеханіка (суднового) 1 класу на суднах - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються технічної експлуатації та ремонту флоту, регламентують організацію суднової служби; правила класифікаційних товариств, які здійснюють технічний нагляд за суднами, що він контролює; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забруднення із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; правила технічного обслуговування електроустаткування суден; виробничі потужності, технічні характеристики пристроїв та режими роботи електроустаткування суднових установок, систем та механізмів; технічну документацію обслуговування та ремонту суднового електротехнічного устаткування; основи економіки, організації праці; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує контроль у закріпленій за ним групі суден за належним рівнем експлуатації, утриманням у справному стані суднових систем, пристроїв та механізмів, а також за забезпеченням необхідного їх обслуговування. Контролює виконання судновими екіпажами чинних правил, наказів, положень, вимог нормативних та інших інструктивних документів технічної експлуатації електроустаткування суднових технічних засобів. Бере участь в інспекторських оглядах суден. Надає допомогу екіпажам суден з організації праці, налагодження та регулювання електроустаткування, у з'ясуванні конструктивних недоліків та причин несправностей у роботі електроустаткування й розроблення заходів щодо їх усунення. Розробляє заходи з продовження міжремонтних строків роботи та поліпшення збереження електроустаткування. Проводить аналіз чинних правил, нормативних документів та інструкцій обслуговування електроустаткування суднових технічних засобів, готує пропозиції щодо їх коригування. Надає допомогу екіпажам суден із вирішення технічних питань, що виникають під час проведення ремонтних та ремонтно-профілактичних робіт. Контролює збереження та використання на суднах запасних частин та інших матеріалів. Стежить за своєчасним складанням графіків профілактичних оглядів та ремонту суднового електроустаткування, контролює їх виконання. Консультує та контролює екіпажі суден із питань ведення технічної документації та складання ремонтних відомостей. Проводить перевірку знань електромеханіків, яких направлено для роботи на суднах. Бере участь у розслідуванні аварій суднових систем, пристроїв та механізмів, а також розробленні та впровадженні заходів щодо їх запобігання.