• Як правильно скласти посадову інструкцію?
  • Електронне управління посадовими інструкціями
Інструкція для посади "Електромеханік флоту лінійний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромеханік флоту лінійний" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією електромеханіка на суднах: для бакалавра - не менше 3 років, молодшого спеціаліста - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, інші керівні методичні і нормативні документи, правила технічної експлуатації флоту;
      - правила і нормативні документи Річкового Регістру;
      - Статут внутрішнього водного транспорту;
      - Статут служби на суднах річкового флоту;
      - Статут про дисципліну працівників річкового транспорту;
      - правила ремонту суден, єдині графіки проведення технічних оглядів, профілактик, правила обслуговування суднового електроустаткування, засобів комплексної автоматики, холодильного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів;
      - будову суден та їх електроустаткування;
      - порядок проведення дефектації і визначення обсягів і термінів ремонту;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід обслуговування і ремонту електротехнічного устаткування суден;
      - основи економіки, організації виробництва і праці;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Електромеханік флоту лінійний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромеханік флоту лінійний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромеханік флоту лінійний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромеханік флоту лінійний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує організацію технічного обслуговування суден.

2.2. Систематично контролює стан і надійність роботи електроустаткування суден.

2.3. Встановлює терміни ремонту, призначає виконавців і оформлює наряд-замовлення на виконання цементних робіт.

2.4. Складає акти огляду та встановлює причину і категорію ремонту суднового електрообладнання, засобів комплексної автоматики, холодильного обладнання та контрольно-вимірювальних приладів.

2.5. Контролює хід виконання ремонтних робіт, вживає заходів щодо скорочення термінів і поліпшення якості ремонту.

2.6. Забезпечує впровадження передових методів технічної експлуатації суднового електроустаткування, бере участь у комісії з інспекторських оглядів суден.

2.7. У міжнавігаційний період здійснює контроль за ходом, якістю та повнотою ремонту суднового електроустаткування, засобів комплексної автоматики, холодильного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів на закріпленому за ним судноремонтному підприємстві.

2.8. Контролює додержання правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту під час виконання ремонтних робіт.

2.9. У виробничій діяльності використовує передовий вітчизняний та зарубіжний досвід виконання ремонту і обслуговування електроустаткування, автоматики та інших технічних засобів суден.

2.10. Керує підлеглими працівниками та контролює додержання ними дисциплінарних норм.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромеханік флоту лінійний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромеханік флоту лінійний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромеханік флоту лінійний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромеханік флоту лінійний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромеханік флоту лінійний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромеханік флоту лінійний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромеханік флоту лінійний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромеханік флоту лінійний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромеханік флоту лінійний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромеханік флоту лінійний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромеханік флоту лінійний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромеханік флоту лінійний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромеханік флоту лінійний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромеханік флоту лінійний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромеханік флоту лінійний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромеханік флоту лінійний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.