Інструкція для посади "Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Інженерна механіка" (спеціальність "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств торгівлі і громадського харчування"), курсове підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією електромеханіка торговельного та холодильного обладнання 5 розряду не менше 3 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням кваліфікації електромеханіка 6 розряду. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості, кінематичні, технологічні та електричні схеми автоматичних, напівавтоматичних, поточно-механізованих ліній та всього торговельного і холодильного обладнання;
      - будову приладів електронних схем та електричних систем дистанційного керування;
      - методи розрахунку окремих елементів регулюючого та електронного обладнання;
      - правила ведення формулярів та експлуатаційної документації;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює капітальний ремонт, налагодження механічної, електричної, електронної і гідравлічної частин, монтаж автоматичних, напівавтоматичних і поточно-механізованих ліній для роздавання їжі, для переробки, фасування та упакування продовольчих товарів, з виробництва напівфабрикатів, обладнання для виготовляння кулінарних виробів та приладів обладнання, що обслуговується.

2.2. Проводить демонтаж, технічне обслуговування, ремонт, налагодження та монтаж холодильних машин з складними та особливо складними схемами автоматики та з автоматичними системами керування.

2.3. Здійснює комплексне випробування електроапаратів та станцій керування зі зняттям експлуатаційних діаграм та характеристик.

2.4. Випробовує на стендах електронних контрольно-вимірювальних та контрольно-реєструючих приладів.

2.5. Регулює електронні блоки, що входять до складу електронного торговельного та холодильного обладнання.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Капітальний ремонт, налагодження і монтаж автоматів для виготовлення пончиків, пиріжків та випікання виробів із рідкого тіста; автоматів для фасування крупи; ліній для комплектування, накопичення та відпускання комплексних обідів; ліній для перебирання, фасування та пакування овочів та фруктів; ліній для виготовлення вареників; ліній для очищення картоплі та вироблення інших напівфабрикатів; ліній прилавків самообслуговування; ліній для пакування та фасування продовольчих товарів; машин для миття та перебирання овочів та фруктів; ліній для виготовляння млинців з начинкою; ліній для формування котлет та інших напівфабрикатів; печей конвеєрних для смаження виробів з м'яса.

5.2. Демонтаж, монтаж, технічне обслуговування, ремонт та налагодження: льодогенераторів з електронними приладами в схемах автоматики; машин холодильних з дистанційним керуванням; машин холодильних із застосуванням напівпровідникових пристроїв на транзисторних елементах в схемах автоматики; машин холодильних з програмним керуванням, машин холодильних з електронними приладами в схемах автоматики; фризерів.