Інструкція для посади "Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Інженерна механіка" (спеціальність "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств торгівлі і громадського харчування") чи професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією електромеханіка торговельного та холодильного обладнання 5 розряду без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією електромеханіка торговельного та холодильного обладнання 4 розряду не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 5 розряду. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та технічні вимоги для обслуговування і поточного ремонту, регулювання автоматичних, напівавтоматичних, поточно-механізованих ліній, торговельного та холодильного обладнання, що обслуговується;
      - режими роботи холодильних установок, електричні та електронні схеми автоматики;
      - терміни, правила пневматичних та гідравлічних випробувань трубопроводів холодильних установок та перевірки герметичності їх розгалужених систем;
      - способи та режими регенерації сорбентів, мастильних матеріалів;
      - основи електроніки;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне обслуговування, поточний ремонт та регулює механічну, електричну, електронну та гідравлічну частини та проводить демонтаж автоматичних, напівавтоматичних та поточно-механізованих ліній для роздавання їжі, переробки, фасування та упакування продовольчих товарів, виробництву напівфабрикатів, обладнання для виготовляння кулінарних виробів і приладів обладнання, що обслуговується, та електрощитів керування.

2.2. Демонтує та здійснює технічне обслуговування, ремонт, налагодження та монтаж холодильних машин, що мають схеми; автоматики середньої складності.

2.3. Випробовує деталі, що працюють під тиском.

2.4. Знімає робочі діаграми та характеристики за результатами випробувань.

2.5. Проводить статистичне та динамічне балансування деталей.

2.6. Складає, регулює та налагоджує вимірювальні та випробувальні стенди та пульти.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Технічне обслуговування, демонтаж, поточний ремонт, регулювання автоматів для виготовляння пончиків, пиріжків та випікання виробів із рідкого тіста; автоматів для фасування крупи; ліній для комплектування, накопичення та відпускання комплексних обідів; ліній для переробки, фасування та пакування овочів та фруктів; ліній для виготовляння вареників; ліній для випускання очищеної картоплі та інших напівфабрикатів; ліній прилавків самообслуговування; ліній для пакування та фасування продовольчих товарів; машин для миття та перебирання овочів та фруктів; ліній для виготовляння млинців з начинкою; ліній для формування котлет та інших напівфабрикатів; печей конвеєрних для смаження виробів із м'яса.

5.2. Демонтаж, монтаж, технічне обслуговування, ремонт, налагодження: кондиціонерів, льодогенераторів, машин холодильних з автоматичним відтаванням батарей, обладнання холодильного з виносними холодильними агрегатами продуктивністю понад 3,5 кВт.