Інструкція для посади "Електромеханік-наставник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромеханік-наставник" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією електромеханіка (суднового) 1 класу на суднах - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються технічної експлуатації та ремонту флоту, регламентують організацію суднової служби;
      - правила класифікаційних товариств, які здійснюють технічний нагляд за суднами, що він контролює;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забруднення із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо;
      - правила технічного обслуговування електроустаткування суден;
      - виробничі потужності, технічні характеристики пристроїв та режими роботи електроустаткування суднових установок, систем та механізмів;
      - технічну документацію обслуговування та ремонту суднового електротехнічного устаткування;
      - основи економіки, організації праці;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Електромеханік-наставник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромеханік-наставник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромеханік-наставник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромеханік-наставник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує контроль у закріпленій за ним групі суден за належним рівнем експлуатації, утриманням у справному стані суднових систем, пристроїв та механізмів, а також за забезпеченням необхідного їх обслуговування.

2.2. Контролює виконання судновими екіпажами чинних правил, наказів, положень, вимог нормативних та інших інструктивних документів технічної експлуатації електроустаткування суднових технічних засобів.

2.3. Бере участь в інспекторських оглядах суден.

2.4. Надає допомогу екіпажам суден з організації праці, налагодження та регулювання електроустаткування, у з'ясуванні конструктивних недоліків та причин несправностей у роботі електроустаткування й розроблення заходів щодо їх усунення.

2.5. Розробляє заходи з продовження міжремонтних строків роботи та поліпшення збереження електроустаткування.

2.6. Проводить аналіз чинних правил, нормативних документів та інструкцій обслуговування електроустаткування суднових технічних засобів, готує пропозиції щодо їх коригування.

2.7. Надає допомогу екіпажам суден із вирішення технічних питань, що виникають під час проведення ремонтних та ремонтно-профілактичних робіт.

2.8. Контролює збереження та використання на суднах запасних частин та інших матеріалів.

2.9. Стежить за своєчасним складанням графіків профілактичних оглядів та ремонту суднового електроустаткування, контролює їх виконання.

2.10. Консультує та контролює екіпажі суден із питань ведення технічної документації та складання ремонтних відомостей.

2.11. Проводить перевірку знань електромеханіків, яких направлено для роботи на суднах.

2.12. Бере участь у розслідуванні аварій суднових систем, пристроїв та механізмів, а також розробленні та впровадженні заходів щодо їх запобігання.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромеханік-наставник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромеханік-наставник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромеханік-наставник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромеханік-наставник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромеханік-наставник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромеханік-наставник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромеханік-наставник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромеханік-наставник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромеханік-наставник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромеханік-наставник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромеханік-наставник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромеханік-наставник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромеханік-наставник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромеханік-наставник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромеханік-наставник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромеханік-наставник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.