* *

 Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Водолазний фахівець", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст), спеціальна підготовка з водолазної справи у водолазній школі (на курсах), вища водолазна кваліфікація, що надає право відповідального керівництва всіма видами водолазних спусків. Стаж роботи водолазом 1 класу - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження та інші керівні, методичні і нормативні матеріали стосовно організації водолазних робіт; водолазну справу, будову і правила експлуатації водолазного спорядження; організацію і методи виконання водолазних робіт, новітні вітчизняні та зарубіжні досягнення в цій галузі; основи водолазної медицини; основи теорії та будови корабля, існуючі конструкції гідротехнічних споруджень, водозаборів, підводних переходів трубопроводів і кабелів; такелажну справу; повітряне господарство, що застосовується під час виконання водолазних робіт; основи економіки, організації виробництва і праці; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту під час виконання водолазних робіт; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво аварійно-рятувальними, суднопідіймальними та підводнотехнічними водолазними роботами, що проводяться водолазними станціями. Забезпечує контроль за якісним виконанням робіт водолазами і дотриманням правил охорони праці. Контролює правильну експлуатацію і зберігання водолазного спорядження та устаткування. Бере участь у розробленні робочих планів виконання суднопідіймальних, підводно-технічних, аварійно-рятувальних робіт, своєчасно проводить огляди водолазної техніки і забезпечує медичний огляд водолазного персоналу. Бере участь у організації технічного та економічного навчання водолазного персоналу. Забезпечує проведення обліку і складання встановленого звіту на водолазних станціях. Використовує в практичній діяльності новітні вітчизняні та зарубіжні досягнення в галузі організації водолазних робіт.