Інструкція для посади "Водолазний фахівець", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Водолазний фахівець" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст), спеціальна підготовка з водолазної справи у водолазній школі (на курсах), вища водолазна кваліфікація, що надає право відповідального керівництва всіма видами водолазних спусків. Стаж роботи водолазом 1 класу - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження та інші керівні, методичні і нормативні матеріали стосовно організації водолазних робіт;
      - водолазну справу, будову і правила експлуатації водолазного спорядження;
      - організацію і методи виконання водолазних робіт, новітні вітчизняні та зарубіжні досягнення в цій галузі;
      - основи водолазної медицини;
      - основи теорії та будови корабля, існуючі конструкції гідротехнічних споруджень, водозаборів, підводних переходів трубопроводів і кабелів;
      - такелажну справу;
      - повітряне господарство, що застосовується під час виконання водолазних робіт;
      - основи економіки, організації виробництва і праці;
      - правила та норми охорони праці, протипожежного захисту під час виконання водолазних робіт;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Водолазний фахівець призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Водолазний фахівець підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Водолазний фахівець керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Водолазний фахівець під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво аварійно-рятувальними, суднопідіймальними та підводнотехнічними водолазними роботами, що проводяться водолазними станціями.

2.2. Забезпечує контроль за якісним виконанням робіт водолазами і дотриманням правил охорони праці.

2.3. Контролює правильну експлуатацію і зберігання водолазного спорядження та устаткування.

2.4. Бере участь у розробленні робочих планів виконання суднопідіймальних, підводно-технічних, аварійно-рятувальних робіт, своєчасно проводить огляди водолазної техніки і забезпечує медичний огляд водолазного персоналу.

2.5. Бере участь у організації технічного та економічного навчання водолазного персоналу.

2.6. Забезпечує проведення обліку і складання встановленого звіту на водолазних станціях.

2.7. Використовує в практичній діяльності новітні вітчизняні та зарубіжні досягнення в галузі організації водолазних робіт.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Водолазний фахівець має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Водолазний фахівець має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Водолазний фахівець має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Водолазний фахівець має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Водолазний фахівець має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Водолазний фахівець має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Водолазний фахівець має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Водолазний фахівець має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Водолазний фахівець має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Водолазний фахівець несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Водолазний фахівець несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Водолазний фахівець несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Водолазний фахівець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Водолазний фахівець несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Водолазний фахівець несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Водолазний фахівець несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.