* *
Інструкція для посади "Водолаз 3-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Водолаз 3-го класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та спеціальна підготовка з водолазної справи у водолазній школі (на курсах). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила схову, перевірки, підготовки й усунення дрібних пошкоджень водолазного спорядження та засобів забезпечення водолазних спусків, зокрема, механізмів, агрегатів та інших пристроїв, які обслуговуються мотористами, електриками та іншими спеціалістами;
      - правила водолазних спусків;
      - основи водолазної медицини, фізичні та фізіологічні особливості водолазних спусків;
      - технологію виконання водолазних робіт, які відповідають кваліфікаційній характеристиці;
      - організацію робочого місця;
      - будову контрольно-вимірювальних приладів та інструменту, що застосовуються під час роботи під водою;
      - способи та технологію обстеження акваторій, укладених трубопроводів і кабелів;
      - технологію пошуку та підйому предметів, які знаходяться під водою. Основи креслення та читання простих креслень;
      - правила складання схем, ескізів і актів внаслідок обстежень;
      - способи розроблення підводних кам'яно-щебеневих та піщаних ліжок, виправлення й підбиття рейкових шляхів суднопідіймальних споруд;
      - способи виконання слюсарних, теслярських і такелажних робіт, укладання бетону під водою;
      - правила встановлення й стикування водозабірних та водовипускних оголовків, блоків та масивів;
      - такелажну справу і правила користування такелажем;
      - будову суднопідіймальних споруд;
      - призначення конструктивних елементів та устаткування гідротехнічних споруд і принцип їх роботи;
      - основні знання з будови суден;
      - правила і послідовність огляду корпусів затонулих суден;
      - способи заміру пробоїн у корпусах суден і пошкоджень гідротехнічних споруд;
      - норми й правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту під час виконання водолазних робіт.

1.4. Водолаз 3-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Водолаз 3-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Водолаз 3-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Водолаз 3-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обстежує акваторії, підводні частини гідротехнічних споруд, укладені в підводні траншеї трубопроводи та кабелі.

2.2. Оглядає кам'яні укоси каналів, шлюзів, гребель та дамб, опорних частин причальних стінок, пірсів та інших споруд для швартування суден, плавучих знаків, обстановки шляху і засобів навігаційного устаткування.

2.3. Робить пошук трубопроводів і кабелів за допомогою трасошукачів.

2.4. Визначає глибини залягання трубопроводів за допомогою трасошукачів або методом зняття поперечників.

2.5. Розробляє підводний ґрунт за допомогою гідророзмивних засобів, водоструминного або пневматичного ґрунтососів і відбійного молотка з метою поглиблення та очищення дна.

2.6. Знімає наноси з корпуса затонулого судна.

2.7. Виконує роботи, пов'язані з відсипанням ґрунту.

2.8. Робить грубе вирівнювання підводних кам'яно-щебеневих і піщаних ліжок під основи гідротехнічних споруд або підводних об'єктів.

2.9. Робить буріння шпурів під водою.

2.10. Перепилює елементи дерев'яних конструкцій, улаштовує шипи на сваях, обшиває та конопатить щілини в шпунтових рядах, встановлює дерев'яні пробки в отвори і прокладки, у щілини дерев'яних конструкцій.

2.11. Випилює вікна в шпунтових стінках і рядах.

2.12. Забиває і витягає йоржі, костилі, цвяхи, ставить болти й затягує гайки.

2.13. Розбирає вручну дерев'яні настили.

2.14. Установлює оголовки та масиви масою до 20 т.

2.15. Укладає бетонну суміш під водою у мішках, баддях або ящиках (кюбелях).

2.16. Стропує і розстроповує предмети під водою.

2.17. Розвантажує з корпуса затонулого судна вантаж, який не потребує балансування.

2.18. Обслуговує науково-дослідні роботи.

2.19. Проводить профілактичний огляд корпуса судна.

2.20. Очищає підводні частини корпусу, кінгстонні ґрати судна, гребні гвинти суден, підводні шляхи сліпів і елінгів від обростання і засміченості, виконує під водою прості монтажні, слюсарні, теслярські та такелажні роботи.

2.21. Виконує зовнішнє обстеження корпусів затонулих суден.

2.22. Остроплює й приєднує шланги до суднопідіймальних понтонів, а також виконує інші аналогічні роботи.

2.23. Забезпечує всі види аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, суднових і підводно-технічних робіт, які виконуються водолазами вищої кваліфікації.

2.24. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.25. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Водолаз 3-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Водолаз 3-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Водолаз 3-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Водолаз 3-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Водолаз 3-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Водолаз 3-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Водолаз 3-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Водолаз 3-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Водолаз 3-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Водолаз 3-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Водолаз 3-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Водолаз 3-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Водолаз 3-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Водолаз 3-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Водолаз 3-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Водолаз 3-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.