Інструкція для посади "Водолаз 2-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Водолаз 2-го класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та спеціальна підготовка з водолазної справи у водолазній школі, підвищення кваліфікації та робота водолазом 3 класу (час перебування під водою з початку водолазної практики в будь-яких типах водолазного спорядження) - не менше 1000 годин). 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - організацію робіт водолазної станції на глибині станції до 45 м;
      - методику й засоби навчання підлеглого водолазного складу новим засобам виконання робіт під водою;
      - інструкції із застосування робочих водолазних таблиць і використання декомпресійних камер, ведення всіх видів документації з водолазної справи та звітності, засоби виявлення несправностей і прийоми проведення запобіжного (поточного) ремонту водолазного спорядження та засобів забезпечення водолазних спусків, крім механізмів, агрегатів та інших пристроїв, які обслуговуються мотористами, електриками та іншими фахівцями;
      - правила та строки дезінфекції водолазного спорядження;
      - засоби надання першої медичної допомоги під час водолазних захворювань до прибуття медичного працівника;
      - основи електротехніки, конструкції корпуса суден та інших гідротехнічних споруд;
      - прийоми та способи обслідування та ремонту підводної частини гідротехнічних споруд;
      - правила огляду та підготовлення підводних апаратів до занурювання під воду і до підйому їх на борт судна-носія;
      - прийоми та способи балансування вантажів, підйому затонулої техніки;
      - способи укладання підводних трубопроводів і кабелю, рейкових шляхів суднопідіймальних споруд і контролю здійсненої роботи;
      - прийоми та способи встановлення суден на суднопідіймальні споруди;
      - прийоми обстеження внутрішніх приміщень затонулих суден і перекатів;
      - способи промивання траншей та тунелів;
      - заведення провідників під час суднопіднімання;
      - прийоми та способи проведення випробувань нових зразків водолазного спорядження та засобів забезпечення водолазних спусків;
      - читання креслень середньої складності;
      - норми і правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту під час виконання водолазних робіт.

1.4. Водолаз 2-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Водолаз 2-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Водолаз 2-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Водолаз 2-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обстежує перекати.

2.2. Обстежує суднопідіймальні споруди.

2.3. Проводить повне обстеження і роботи з ремонту підводної частини гідротехнічних споруд.

2.4. Укладає дюкери, підводні трубопроводи і кабель.

2.5. Контролює правильність укладання підводних трубопроводів і кабелів.

2.6. Установлює вантажі да підводний трубопровід, робить монтаж та демонтаж муфт, півмуф та захисних ґрат.

2.7. Заміряє прогин укладених у траншеї трубопроводів.

2.8. Здійснює промивання глибоких траншей і тунелів під корпусом затонулих суден, заводить провідників у тунелі.

2.9. Установлює оголовки й масиви масою від 20 т до 50 т, ряжі та інші конструкції гідротехнічних споруд.

2.10. Установлює та розбирає під водою всі види опалубок, установлює арматуру на пробоїни.

2.11. Установлює стяжки та відтяжки.

2.12. Оглядає та ремонтує опорно-ходові частини затворів і воріт на шлюзах.

2.13. Обслуговує науково-дослідні роботи, які виконуються на підводних апаратах та у лабораторіях.

2.14. Виконує роботи на пасивних знаряддях риболовства.

2.15. розвантажує з корпуса затонулого судна вантаж, який потребує балансування.

2.16. Підіймає затонулі автомашини, трактори та інші технічні засоби.

2.17. Замірює пробоїни в корпусах суден та ушкодження гідротехнічних споруд.

2.18. Виконує ремонт та очищення від сторонніх предметів підводних пристроїв суден та інші аналогічні за характером та складністю роботи.

2.19. Налагоджує рульовий пристрій, виконує дрібний ремонт трубопроводів.

2.20. Налагоджує лопаті гребного гвинта.

2.21. Встановлює судна на суднопідіймальні споруди.

2.22. Випробовує нові зразки водолазного спорядження, засоби життєзабезпечення водолазних спусків і засоби підводної механізації праці водолазів.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Водолаз 2-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Водолаз 2-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Водолаз 2-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Водолаз 2-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Водолаз 2-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Водолаз 2-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Водолаз 2-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Водолаз 2-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Водолаз 2-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Водолаз 2-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Водолаз 2-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Водолаз 2-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Водолаз 2-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Водолаз 2-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Водолаз 2-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Водолаз 2-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.