* *
Інструкція для посади "Водолаз 1-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Водолаз 1-го класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та спеціальна підготовка з водолазної справи у водолазній школі, підвищення кваліфікації та робота водолазом 2 класу (час перебування під водою з початку водолазної практики у будь-яких типах водолазного спорядження - не менше 2000 годин). 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - організацію робіт та керівництво водолазною станцією або групою водолазних станцій на глибинах до 60 м;
      - правила користування і ремонту всіх видів водолазної техніки, що застосовується у своїй групі спеціалізації, крім агрегатів, механізмів та пристроїв, які обслуговуються мотористами, електриками та іншими фахівцями;
      - принципи будови і застосування телевізійної та іншої радіотехнічної апаратури, яка використовується водолазами під водою;
      - характеристики грунтів та порядок їх визначення;
      - основні види аварій підводних частин гідротехнічних споруд;
      - порядок і правила обстеження технічного стану підводних частин гідротехнічних споруд;
      - виконання ремонтних та аварійно-відбудовчих робіт на цих спорудах;
      - читання складних креслень;
      - конструкції складних гідротехнічних споруд;
      - правила експлуатації підводних планувальників ліжок та відкосів;
      - принцип дії електрозварювальних машин і апаратів для зварювання та різання металу під водою;
      - правила обслуговування електрозварювальних апаратів;
      - основні властивості зварюваних металів, призначення електровимірювальних приладів і пристроїв, які застосовуються для контролю;
      - основні властивості газів і рідин, які застосовуються для зварювання та різання металу під водою (для газорізальників, електрозварювальників);
      - основні властивості та особливості застосовуваних вибухових матеріалів і апаратури та запобіжні заходи під час користування з ними;
      - основні поняття з теорії будови суден, остійності судна, розрахунки щодо піднімання затонулих суден та з розміщення суднопідіймальних понтонів уздовж затонулого судна;
      - технологію проведення водолазних робіт з піднімання затонулих суден та вантажів;
      - правила безпечного проведення водолазних робіт.

1.4. Водолаз 1-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Водолаз 1-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Водолаз 1-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Водолаз 1-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає планшети глибин з визначенням характеристики ґрунту.

2.2. Виконує складні заміри під час обстеження затонулих суден.

2.3. Установлює оголовки і масиви масою понад 50 т.

2.4. Управляє телевізійними установками під час обстеження суден і гідротехнічних споруд.

2.5. Знімає та виготовляє контурні та об'ємні шаблони пробоїн корпусів суден та пошкоджень підводних частин гідротехнічних споруд.

2.6. Розмічає місця розташування тунелів, котлованів і ліжок.

2.7. Керує постановлениям пластирів на пробоїни.

2.8. Виконує різання і зварювання металу під водою.

2.9. Виконує вибухові роботи під водою.

2.10. Замінює гребні гвинти або їх лопаті.

2.11. Ремонтує та замінює датчики електрорадіонавігаційних і пошукових приладів, установлених на корпусах суден.

2.12. Виконує роботи з усунення водотечі підводної частини корпусу аварійного судна.

2.13. Остроплює суднопідіймальні понтони та гаки.

2.14. Скріплює суднопідіймальні стропи, рушники та інші підіймальні пристрої, вирівнює і найтує суднопідіймальні понтони.

2.15. З'єднує шланги із суднопідіймальними понтонами.

2.16. Виконує всі складні аварійно-рятувальні, суднові, судноремонтні та інші водолазні роботи.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Водолаз 1-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Водолаз 1-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Водолаз 1-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Водолаз 1-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Водолаз 1-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Водолаз 1-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Водолаз 1-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Водолаз 1-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Водолаз 1-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Водолаз 1-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Водолаз 1-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Водолаз 1-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Водолаз 1-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Водолаз 1-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Водолаз 1-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Водолаз 1-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.