Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Електромеханік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Електромеханік (судновий) 1 класу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією електромеханіка (суднового) 2 класу - не менше 2 років. Електромеханік (судновий) 2 класу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією електромеханіка (суднового) 3 класу - не менше 2 років. Електромеханік (судновий) 3 класу: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються обслуговування й ремонту електротехнічного устаткування; правила технічної експлуатації флоту; правила й нормативні документи Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном; нормативні документи, які регламентують організацію суднової служби; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; єдині графіки проведення технічних оглядів і профілактик, правила обслуговування й ремонту суднового електроустаткування, засобів суднової автоматики; будову й принцип дії електроенергетичного устаткування суден; суднову електроавтоматику; правила електробезпеки з виконанням ремонтно-профілактичних робіт; основи організації праці й економіки; аварійно-рятувальну справу; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує надійну роботу та справний технічний стан електричної гребної установки (на електроходах), суднової електростанції, електричних мереж, розподільчих пристроїв, електричної частини електроприводних механізмів, устаткування, засобів автоматизації та контролю, джерел живлення технічних засобів судноводіння, суднової телефонної станції, систем сигналізації, а також інших електромеханічних засобів. Складає план робіт суднового електроустаткування, ремонтні відомості електричної частини. Контролює якість робіт на судновому електроустаткуванні, які виконуються береговими та судновими спеціалістами. Керує ремонтно-профілактичними роботами суднового електроустаткування та засобів автоматики. Пред'являє електроустаткування, засоби автоматизації та керування судном органам технічного нагляду. Контролює роботу електроустаткування суднових вантажних засобів під час вантажних операцій. Здійснює технічне обслуговування електронної апаратури електронавігаційних приладів. Стежить за джерелами їх живлення. Перевіряє готовність технічних засобів у межах свого відання до рейсу. Здійснює складання заявок, приймання та облік змінних запасних частин та матеріально-технічного постачання електричної частини. Веде встановлену технічну документацію суднового електроустаткування. Контролює відповідність напруги, що подається з берега, параметрам суднової мережі в умовах заводського ремонту судна. Перевіряє заземлення корпусу судна під час поставлення судна в док. Несе вахту згідно із судновим розкладом.