Інструкція для посади "Електромеханік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромеханік" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - електромеханік (судновий) 1 класу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією електромеханіка (суднового) 2 класу - не менше 2 років. Електромеханік (судновий) 2 класу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією електромеханіка (суднового) 3 класу - не менше 2 років. Електромеханік (судновий) 3 класу: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються обслуговування й ремонту електротехнічного устаткування;
      - правила технічної експлуатації флоту;
      - правила й нормативні документи Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном;
      - нормативні документи, які регламентують організацію суднової служби;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо;
      - єдині графіки проведення технічних оглядів і профілактик, правила обслуговування й ремонту суднового електроустаткування, засобів суднової автоматики;
      - будову й принцип дії електроенергетичного устаткування суден;
      - суднову електроавтоматику;
      - правила електробезпеки з виконанням ремонтно-профілактичних робіт;
      - основи організації праці й економіки;
      - аварійно-рятувальну справу;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Електромеханік призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромеханік підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромеханік керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромеханік під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує надійну роботу та справний технічний стан електричної гребної установки (на електроходах), суднової електростанції, електричних мереж, розподільчих пристроїв, електричної частини електроприводних механізмів, устаткування, засобів автоматизації та контролю, джерел живлення технічних засобів судноводіння, суднової телефонної станції, систем сигналізації, а також інших електромеханічних засобів.

2.2. Складає план робіт суднового електроустаткування, ремонтні відомості електричної частини.

2.3. Контролює якість робіт на судновому електроустаткуванні, які виконуються береговими та судновими спеціалістами.

2.4. Керує ремонтно-профілактичними роботами суднового електроустаткування та засобів автоматики.

2.5. Пред'являє електроустаткування, засоби автоматизації та керування судном органам технічного нагляду.

2.6. Контролює роботу електроустаткування суднових вантажних засобів під час вантажних операцій.

2.7. Здійснює технічне обслуговування електронної апаратури електронавігаційних приладів.

2.8. Стежить за джерелами їх живлення.

2.9. Перевіряє готовність технічних засобів у межах свого відання до рейсу.

2.10. Здійснює складання заявок, приймання та облік змінних запасних частин та матеріально-технічного постачання електричної частини.

2.11. Веде встановлену технічну документацію суднового електроустаткування.

2.12. Контролює відповідність напруги, що подається з берега, параметрам суднової мережі в умовах заводського ремонту судна.

2.13. Перевіряє заземлення корпусу судна під час поставлення судна в док.

2.14. Несе вахту згідно із судновим розкладом.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромеханік має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромеханік має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромеханік має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромеханік має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромеханік має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромеханік має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромеханік має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромеханік має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромеханік має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромеханік несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромеханік несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромеханік несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромеханік несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромеханік несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромеханік несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромеханік несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.