• Як правильно скласти посадову інструкцію?
  • Електронне управління посадовими інструкціями
Інструкція для посади "Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електролізника із знімання олова з жерсті 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес електролітичного рафінування олова;
      - методи підшихтовки в процесі рафінування олова;
      - технологічний процес плавлення олова в електропечах;
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації електролізних ванн, електропечей та іншого устаткування, що обслуговується;
      - основи електротехніки та електрометалургії;
      - державні стандарти на олово, кислоту, мідний купорос та інші матеріали;
      - електросхему включення ванн;
      - електрослюсарну справу.

1.4. Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес електролітичного рафінування олова.

2.2. Вводить в підготовлений електроліт добавки і підігріває розчин.

2.3. Розраховує, подає та регулює силу струму залежно від наявності домішок в чорновому олові.

2.4. Стежить по показаннях контрольно-вимірювальних приладів і аналізом рафінування олова.

2.5. Відключає насоси систем циркуляції електроліту.

2.6. Здає чисте олово на склад.

2.7. Веде процес плавлення олова в електропечах і відливає аноди і катоди.

2.8. Проводить поточний ремонт устаткування, що обслуговується.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електролізник із знімання олова з жерсті 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.