Інструкція для посади "Електромеханік автотранспортних засобів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромеханік автотранспортних засобів" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - електромеханік автотранспортних засобів I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією електромеханіка автотранспортних засобів II категорії - не менше 1 року. Електромеханік автотранспортних засобів II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією електромеханіка автотранспортних засобів - не менше 2 років. Електромеханік автотранспортних засобів: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, правила та інструкції з організації технічного обслуговування і ремонту електромеханічних систем автотранспортних засобів, Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів;
      - правила технічної експлуатації автотранспортних засобів;
      - технічні характеристики та вимоги експлуатаційної документації виробників автотранспортних засобів та їхніх електромеханічних складників;
      - діагностичні ознаки належного та неналежного технічного стану;
      - методи і засоби технічного обслуговування і ремонту електромеханічних систем (їх складників);
      - правила виконання вимірювання і оброблення їх результатів;
      - технічні характеристики та правила застосування технологічного устаткування;
      - правила складання і розшифровування принципових електричних схем, схем електричних з'єднань;
      - правила складання і розшифрування креслень електромеханічних складників;
      - закономірності фізичних процесів взаємодії електромеханічних систем автотранспортних засобів з їх гідравлічними, пневматичними, механічними системами, а також з аудіо-відео системами та охоронною сигналізацією;
      - технологічні та розпорядчі документи підприємства щодо режимів роботи та забезпечення життєдіяльності;
      - складові кошторису витрат у пов'язаних виробничих процесах;
      - норми витрат основних і допоміжних матеріалів;
      - норми витрат запасних частин;
      - трудомісткість виконуваних робіт.

1.4. Електромеханік автотранспортних засобів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромеханік автотранспортних засобів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромеханік автотранспортних засобів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромеханік автотранспортних засобів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує виконання та бере участь у здійсненні комплексу робіт (операцій) технологічних процесів із забезпечення належного технічного стану, надійності та економічної ефективності експлуатування електромеханічних систем (їхніх окремих складників) автотранспортних засобів.

2.2. Контролює відповідність технічного стану електромеханічних систем в процесах технічного обслуговування, ремонту та перевірки технічного стану автотранспортних засобів вимогам виробника, нормативно-технічних документів і законодавства.

2.3. Аналізує фактичні експлуатаційні режими роботи складників електромеханічних систем автотранспортних засобів.

2.4. Вживає заходів щодо попередження порушень правил експлуатування електромеханічних систем автотранспортних засобів та їх складників.

2.5. Застосовує засоби вимірювальної техніки відповідно до вимог технологічної документації, нормативно-технічних документів та забезпечує виконання вимірювання електричних характеристик електромеханічних систем автотранспортних засобів відповідно до законодавства.

2.6. Випробовує, діагностує електромеханічні системи та складники автотранспортних засобів на спеціальному устаткуванні, інструментальними та органолептичними методами.

2.7. Контролює відповідність їх функціонування у складі автотранспортних засобів.

2.8. Забезпечує виконання заходів з охорони праці відповідно до законодавства, нормативно-технічних документів, вимог технологічної документації, експлуатаційної та ремонтної документації виробника автотранспортних засобів, розпорядчих документів підприємства.

2.9. Веде облік робіт (операцій) відповідно до вимог технологічної документації чи розпорядчих документів підприємства.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромеханік автотранспортних засобів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромеханік автотранспортних засобів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромеханік автотранспортних засобів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромеханік автотранспортних засобів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромеханік автотранспортних засобів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромеханік автотранспортних засобів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромеханік автотранспортних засобів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромеханік автотранспортних засобів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромеханік автотранспортних засобів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромеханік автотранспортних засобів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромеханік автотранспортних засобів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромеханік автотранспортних засобів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромеханік автотранспортних засобів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромеханік автотранспортних засобів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромеханік автотранспортних засобів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромеханік автотранспортних засобів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.