Категорія - Фахівці |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Електромеханік автотранспортних засобів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Електромеханік автотранспортних засобів I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією електромеханіка автотранспортних засобів II категорії - не менше 1 року. Електромеханік автотранспортних засобів II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією електромеханіка автотранспортних засобів - не менше 2 років. Електромеханік автотранспортних засобів: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, правила та інструкції з організації технічного обслуговування і ремонту електромеханічних систем автотранспортних засобів, Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів; правила технічної експлуатації автотранспортних засобів; технічні характеристики та вимоги експлуатаційної документації виробників автотранспортних засобів та їхніх електромеханічних складників; діагностичні ознаки належного та неналежного технічного стану; методи і засоби технічного обслуговування і ремонту електромеханічних систем (їх складників); правила виконання вимірювання і оброблення їх результатів; технічні характеристики та правила застосування технологічного устаткування; правила складання і розшифровування принципових електричних схем, схем електричних з'єднань; правила складання і розшифрування креслень електромеханічних складників; закономірності фізичних процесів взаємодії електромеханічних систем автотранспортних засобів з їх гідравлічними, пневматичними, механічними системами, а також з аудіо-відео системами та охоронною сигналізацією; технологічні та розпорядчі документи підприємства щодо режимів роботи та забезпечення життєдіяльності; складові кошторису витрат у пов'язаних виробничих процесах; норми витрат основних і допоміжних матеріалів; норми витрат запасних частин; трудомісткість виконуваних робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує виконання та бере участь у здійсненні комплексу робіт (операцій) технологічних процесів із забезпечення належного технічного стану, надійності та економічної ефективності експлуатування електромеханічних систем (їхніх окремих складників) автотранспортних засобів. Контролює відповідність технічного стану електромеханічних систем в процесах технічного обслуговування, ремонту та перевірки технічного стану автотранспортних засобів вимогам виробника, нормативно-технічних документів і законодавства. Аналізує фактичні експлуатаційні режими роботи складників електромеханічних систем автотранспортних засобів. Вживає заходів щодо попередження порушень правил експлуатування електромеханічних систем автотранспортних засобів та їх складників. Застосовує засоби вимірювальної техніки відповідно до вимог технологічної документації, нормативно-технічних документів та забезпечує виконання вимірювання електричних характеристик електромеханічних систем автотранспортних засобів відповідно до законодавства. Випробовує, діагностує електромеханічні системи та складники автотранспортних засобів на спеціальному устаткуванні, інструментальними та органолептичними методами. Контролює відповідність їх функціонування у складі автотранспортних засобів. Забезпечує виконання заходів з охорони праці відповідно до законодавства, нормативно-технічних документів, вимог технологічної документації, експлуатаційної та ремонтної документації виробника автотранспортних засобів, розпорядчих документів підприємства. Веде облік робіт (операцій) відповідно до вимог технологічної документації чи розпорядчих документів підприємства.