Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Адміністратор пасажирської служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією, пов'язаною з адмініструванням, - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються організації обслуговування пасажирів на пасажирських суднах; вимоги Міжнародної конвенції про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) щодо персоналу пасажирських суден; асортимент послуг, що пропонуються на судні; основні знання про будову, обладнання, розташування приміщень пасажирського судна; місця розташування рятувальних засобів; основні дії в надзвичайних ситуаціях, інструкції на випадок аварії щодо керування евакуацією пасажирів; обов'язки бортпровідників та режим їх роботи; англійську мову на рівні вільного володіння побутовою та спеціальною тематикою, а також мову, що відповідає основному контингенту пасажирів у конкретному рейсі; основи етики й психології; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує інформаційно-довідкову роботу на пасажирському судні та ведення документації, пов'язаної із перебуванням на борту пасажирів та їх обслуговуванням. Бере участь в організації посадки й висадки пасажирів, а також розміщенні їх на судні. Створює для них комфортні умови. Здійснює контроль за збереженням матеріальних цінностей. Виконує обходи пасажирських приміщень, контролює роботу бортпровідників. Забезпечує чистоту й порядок у пасажирських приміщеннях і на прилеглих до них територіях. Стежить за протипожежною безпекою в пасажирських приміщеннях. Несе вахту в бюро інформації згідно із затвердженим графіком. Консультує пасажирів із питань наявних послуг. Вживає заходів щодо запобігання й ліквідації конфліктних ситуацій. Розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням пасажирів, і вживає відповідних організаційно-технічних заходів. Інформує пасажирів за допомогою суднової радіомережі про основні відомості щодо судна та культурно-масові заходи, що проводяться на ньому, про визначні місця, які проходить судно, а також про наявність кореспонденції на ім'я пасажирів та інші повідомлення. Виконує обов'язки помічника капітана з пасажирської частини в разі його відсутності.