* *
Інструкція для посади "Адміністратор пасажирської служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Адміністратор пасажирської служби" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією, пов'язаною з адмініструванням, - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються організації обслуговування пасажирів на пасажирських суднах;
      - вимоги Міжнародної конвенції про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) щодо персоналу пасажирських суден;
      - асортимент послуг, що пропонуються на судні;
      - основні знання про будову, обладнання, розташування приміщень пасажирського судна;
      - місця розташування рятувальних засобів;
      - основні дії в надзвичайних ситуаціях, інструкції на випадок аварії щодо керування евакуацією пасажирів;
      - обов'язки бортпровідників та режим їх роботи;
      - англійську мову на рівні вільного володіння побутовою та спеціальною тематикою, а також мову, що відповідає основному контингенту пасажирів у конкретному рейсі;
      - основи етики й психології;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Адміністратор пасажирської служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Адміністратор пасажирської служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Адміністратор пасажирської служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Адміністратор пасажирської служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує інформаційно-довідкову роботу на пасажирському судні та ведення документації, пов'язаної із перебуванням на борту пасажирів та їх обслуговуванням.

2.2. Бере участь в організації посадки й висадки пасажирів, а також розміщенні їх на судні.

2.3. Створює для них комфортні умови.

2.4. Здійснює контроль за збереженням матеріальних цінностей.

2.5. Виконує обходи пасажирських приміщень, контролює роботу бортпровідників.

2.6. Забезпечує чистоту й порядок у пасажирських приміщеннях і на прилеглих до них територіях.

2.7. Стежить за протипожежною безпекою в пасажирських приміщеннях.

2.8. Несе вахту в бюро інформації згідно із затвердженим графіком.

2.9. Консультує пасажирів із питань наявних послуг.

2.10. Вживає заходів щодо запобігання й ліквідації конфліктних ситуацій.

2.11. Розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням пасажирів, і вживає відповідних організаційно-технічних заходів.

2.12. Інформує пасажирів за допомогою суднової радіомережі про основні відомості щодо судна та культурно-масові заходи, що проводяться на ньому, про визначні місця, які проходить судно, а також про наявність кореспонденції на ім'я пасажирів та інші повідомлення.

2.13. Виконує обов'язки помічника капітана з пасажирської частини в разі його відсутності.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Адміністратор пасажирської служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Адміністратор пасажирської служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Адміністратор пасажирської служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Адміністратор пасажирської служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Адміністратор пасажирської служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Адміністратор пасажирської служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Адміністратор пасажирської служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Адміністратор пасажирської служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Адміністратор пасажирської служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Адміністратор пасажирської служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Адміністратор пасажирської служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Адміністратор пасажирської служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Адміністратор пасажирської служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Адміністратор пасажирської служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Адміністратор пасажирської служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Адміністратор пасажирської служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.