* *
Інструкція для посади "Адміністратор кінотеатру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Адміністратор кінотеатру" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта (бакалавр). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи і керівні матеріали щодо кінообслуговування населення, захисту прав споживачів, вимог до кінотеатрів;
      - організаційну структуру управління кінотеатру;
      - права і обов'язки працівників, режим їх роботи;
      - порядок утримання службових приміщень;
      - правила протипожежної безпеки.

1.4. Адміністратор кінотеатру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Адміністратор кінотеатру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Адміністратор кінотеатру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Адміністратор кінотеатру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою з підготовки кінотеатру до прийняття і культурного обслуговування глядачів.

2.2. Забезпечує чистоту і порядок в усіх приміщеннях кінотеатру.

2.3. Здійснює контроль за дотриманням обслуговуючим персоналом кінотеатру трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту.

2.4. Здійснює контроль за наявністю в касовому вестибюлі інформації про фільми, сеанси, умови придбання квитків тощо.

2.5. Здійснює оперативний контроль за чіткою роботою білетних кас.

2.6. Забезпечує проведення між сеансами культурно-масових заходів для глядачів.

2.7. Стежить за своєчасним поверненням кінофільмів на підприємство "Кіновідеопрокат".

2.8. Забезпечує чистоту і порядок у приміщеннях кінотеатру і на прилеглих до нього територіях.

2.9. Стежить за виготовленням, оновленням і станом реклами на фасаді будівлі та в приміщенні кінотеатру.

2.10. Перевіряє всі приміщення кінотеатру після закінчення останнього сеансу.

2.11. Здійснює контроль за станом освітлення, систем опалення та каналізації і, в разі пошкоджень, вживає заходів щодо їх усунення.

2.12. Одержує і видає персоналу кінотеатру інвентар і предмети господарського обслуговування та здійснює відповідний оперативний облік.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Адміністратор кінотеатру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Адміністратор кінотеатру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Адміністратор кінотеатру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Адміністратор кінотеатру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Адміністратор кінотеатру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Адміністратор кінотеатру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Адміністратор кінотеатру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Адміністратор кінотеатру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Адміністратор кінотеатру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Адміністратор кінотеатру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Адміністратор кінотеатру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Адміністратор кінотеатру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Адміністратор кінотеатру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Адміністратор кінотеатру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Адміністратор кінотеатру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Адміністратор кінотеатру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.