* *
Інструкція для посади "Адміністратор знімальної групи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Адміністратор знімальної групи" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію, організацію та економіку фільмовиробництва;
      - структуру управління кіностудією і організацію зв'язку знімальної групи з цехами і відділеннями кіностудії;
      - організацію підготовки павільйонних і натурних об'єктів до зйомки;
      - порядок оформлення заявок цехам на різні види робіт;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту при різних видах зйомок (за участю дітей, тварин, із застосуванням піротехнічних засобів, при трюкових зйомках тощо).

1.4. Адміністратор знімальної групи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Адміністратор знімальної групи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Адміністратор знімальної групи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Адміністратор знімальної групи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує за завданням керівника знімальної групи та його заступника роботи, пов'язані з організацією і проведенням зйомок кінофільму.

2.2. Забезпечує дотримання порядку роботи на знімальному майданчику, організовує виїзди на зйомку натурних об'єктів і відправлення кінотехніки і вантажів у кіноекспедиції і їх повернення.

2.3. Забезпечує квитками працівників знімальних груп при виїзді в експедицію.

2.4. Бере участь в організації масових і батальних сцен.

2.5. Організовує зустріч і відправлення акторів.

2.6. Здійснює за вказівкою директора знімальної групи роботу з розміщення працівників знімальної групи в експедиції.

2.7. Організовує своєчасну здачу замовлень в цехи.

2.8. Одержує і доставляє вантажі, підготовлює майданчики для побудови декорацій і проведення зйомок.

2.9. Організовує зв'язок (радіо, телефон, засоби сигналізації при зйомках великих масових і батальних сцен).

2.10. Чергує на знімальному майданчику.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Адміністратор знімальної групи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Адміністратор знімальної групи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Адміністратор знімальної групи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Адміністратор знімальної групи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Адміністратор знімальної групи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Адміністратор знімальної групи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Адміністратор знімальної групи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Адміністратор знімальної групи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Адміністратор знімальної групи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Адміністратор знімальної групи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Адміністратор знімальної групи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Адміністратор знімальної групи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Адміністратор знімальної групи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Адміністратор знімальної групи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Адміністратор знімальної групи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Адміністратор знімальної групи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.