* *
Інструкція для посади "Адміністратор залу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Адміністратор залу" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший адміністратор залу. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст або професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією продавця продовольчих (непродовольчих)) товарів 5 розряду, підвищення кваліфікації і стаж роботи адміністратором залу не менше 2 років. Адміністратор залу. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією продавця продовольчих (непродовольчих) товарів 5 розряду. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості товарів та послуг в торгівлі;
      - асортимент, класифікацію та якісні характеристики товарів;
      - роздрібні ціни на товари;
      - ознаки браку та правила бракеражу;
      - основні принципи формування асортименту товарів;
      - принципи раціонального розміщення та викладання товарів у торговельному залі;
      - схеми організації торгово-технологічного процесу;
      - види торгово-технологічного обладнання і правила користування ним;
      - принципи планування та оформлення торговельного залу, вітрин, основи організації реклами товарів;
      - основи етики та психології в торгівлі;
      - основи трудового законодавства;
      - основи організації та нормування праці;
      - системи і методи оцінки праці робітників обслуговування;
      - основи маркетингу, менеджменту, економіки;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Адміністратор залу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Адміністратор залу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Адміністратор залу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Адміністратор залу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює організацію торгово-технологічного процесу, правильне оформлення торговельного залу, викладання товарів, наявність цінників, збереження товарно-матеріальних цінностей, додержання правил торгівлі, правильність застосування цін та якість надання торговельних послуг покупцям.

2.2. Консультує покупців з питань розміщення товарів у магазині, наявності товарів у продажу, їх якості та цін.

2.3. Контролює своєчасне поповнення робочого запасу товарів, правильне використання торговельно-технологічного обладнання.

2.4. Розглядає претензії покупців, що пов'язані з торговельним обслуговуванням, та приймає обгрунтовані рішення.

2.5. Вживає заходів щодо прискорення обслуговування покупців, створення для них комфортних умов торговельного обслуговування, запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій, що виникають під час обслуговування покупців.

2.6. Стежить за раціональним розміщенням продавців, контролерів, касирів на робочих місцях.

2.7. Контролює додержання працівниками правил безпечного ведення робіт, протипожежного захисту, виробничої санітарії та гігієни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.8. Готує пропозиції щодо матеріального заохочення найбільш старанних працівників.

2.9. Інформує керівництво підприємства (відділу, товарної секції) про наявні недоліки.

2.10. Здійснює контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства щодо торговельного обслуговування населення.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Адміністратор залу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Адміністратор залу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Адміністратор залу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Адміністратор залу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Адміністратор залу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Адміністратор залу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Адміністратор залу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Адміністратор залу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Адміністратор залу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Адміністратор залу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Адміністратор залу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Адміністратор залу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Адміністратор залу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Адміністратор залу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Адміністратор залу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Адміністратор залу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.