* *
Інструкція для посади "Адміністратор театрально-видовищного підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Адміністратор театрально-видовищного підприємства" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта і професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила експлуатації театрально-видовищного підприємства;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - порядок ведення квиткового господарства, розповсюдження реклами;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту і виробничої санітарії.

1.4. Адміністратор театрально-видовищного підприємства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Адміністратор театрально-видовищного підприємства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Адміністратор театрально-видовищного підприємства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Адміністратор театрально-видовищного підприємства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує роботу з підготовки належного стану глядацької зали до прийому глядачів.

2.2. Забезпечує високу культуру обслуговування глядачів.

2.3. Організує своєчасне розповсюдження реклами, дотримання в належному стані світлової реклами та фотореклами.

2.4. Організує і контролює роботу кас з продажу квитків, реалізацію глядачам програм, буклетів перед початком і в антрактах вистав (програм).

2.5. Чергує під час вистав (програм).

2.6. В межах своєї компетенції розглядає та виконує прохання глядачів.

2.7. Організує прибирання вестибюлів, фойє та інших приміщень після початку вистави (програми) для підготовки до антракту, а також після антракту.

2.8. Після закінчення вистави (програми) перевіряє всі приміщення та здає їх працівнику пожежної охорони.

2.9. Здійснює контроль за роботою буфетів.

2.10. У разі потреби забезпечує медичне обслуговування глядачів і працівників театрально-видовищного підприємства під час вистав (програм).

2.11. За дорученням керівництва бере участь в організації виїзних вистав, проведенні гастролей, забезпеченні їх рекламною продукцією, контролює реалізацію квитків.

2.12. Здійснює замовлення, придбання та видачу проїзних документів для працівників.

2.13. Зустрічає працівників, які прибувають на гастролі і розміщує їх у готелях і на квартирах.

2.14. Організує перевезення майна, виробництво та розповсюдження друкованої продукції.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Адміністратор театрально-видовищного підприємства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Адміністратор театрально-видовищного підприємства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Адміністратор театрально-видовищного підприємства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Адміністратор театрально-видовищного підприємства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Адміністратор театрально-видовищного підприємства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Адміністратор театрально-видовищного підприємства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Адміністратор театрально-видовищного підприємства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Адміністратор театрально-видовищного підприємства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Адміністратор театрально-видовищного підприємства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Адміністратор театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Адміністратор театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Адміністратор театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Адміністратор театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Адміністратор театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Адміністратор театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Адміністратор театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.