* *
Інструкція для посади "Адміністратор черговий готелю", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Адміністратор черговий готелю" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта, індивідуальна підготовка та стаж роботи в готельному господарстві - не менше 2 років. Для готелів, які обслуговують іноземних громадян, - володіння однією з іноземних мов в обсязі спеціальних курсів. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила користування і внутрішнього розпорядку в готелі;
      - прейскурант цін на номери і місця;
      - правила приймання та обслуговування громадян;
      - перелік послуг, які надаються в готелі;
      - правила етикету;
      - порядок оформлення і розрахунків з особами, які проживають у готелі;
      - експлуатаційну документацію;
      - розміщення і години роботи об'єктів побутового обслуговування;
      - номери телефонів інших готелів, торгівельних установ, швидкої медичної допомоги, відділення міліції, пожежної охорони, аварійних служб;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Адміністратор черговий готелю призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Адміністратор черговий готелю підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Адміністратор черговий готелю керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Адміністратор черговий готелю під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Надає за поданням паспорта або іншого документа, який посвідчує особу, номери і місця громадянам, що прибувають у готель.

2.2. За відсутності касира робить розрахунки оплати за проживання і надані послуги.

2.3. Стежить за своєчасністю оплати проживання в готелі і послуг, що надаються, не допускаючи утворення заборгованості.

2.4. Забезпечує правильне використання номерів і місць у готелі, стежить за їх вчасною підготовкою для поселення громадян і погоджує терміни проживання.

2.5. Веде облік руху мешканців у готелі і здійснює контроль за номерами і місцями, що звільняються.

2.6. Складає відомості про заповнення готелю за поточну добу, оформлює переселення проживаючих за їхнім проханням з одного номера в інший.

2.7. Забезпечує виконання правил користування і внутрішнього розпорядку в готелі.

2.8. Вживає заходів щодо розв'язання конфліктів, що виникають між мешканцями та обслуговуючим персоналом готелю.

2.9. Приймає заявки на бронювання місць, приймає кореспонденцію, що надходить у готель, і передає її за призначенням.

2.10. Веде облік речей, забутих в готелі мешканцями та відвідувачами і вживає заходів щодо їх збереження і повернення.

2.11. Складає акти про зіпсовані або знищені мешканцями матеріальні цінності готелю та у встановленому порядку робить стягнення з винних осіб.

2.12. Стежить за дотриманням чистоти у готелі, вчасним прибиранням номерів, справним станом електромережі, ліфтів, водопроводу та іншого обладнання готелю.

2.13. У разі відсутності довідкового бюро повідомляє телефони інших готелів, швидкої медичної допомоги, відділення міліції та інших установ.

2.14. Здійснює контроль за виконанням посадових інструкцій обслуговуючим персоналом готелю.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Адміністратор черговий готелю має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Адміністратор черговий готелю має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Адміністратор черговий готелю має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Адміністратор черговий готелю має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Адміністратор черговий готелю має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Адміністратор черговий готелю має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Адміністратор черговий готелю має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Адміністратор черговий готелю має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Адміністратор черговий готелю має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Адміністратор черговий готелю несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Адміністратор черговий готелю несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Адміністратор черговий готелю несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Адміністратор черговий готелю несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Адміністратор черговий готелю несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Адміністратор черговий готелю несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Адміністратор черговий готелю несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.