Інструкція для посади "Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - електричні, кінематичні та монтажні схеми, способи регулювання та перевірки на точність різних апаратів, моделей та приладів;
      - методи та способи електричного, механічного та комплексного регулювання складних пристроїв;
      - принцип побудови розмножувальних, синусних механізмів, побудовників, раціональні методи та послідовність їх регулювання;
      - принципи встановлення режимів роботи станцій, окремих пристроїв, приладів та блоків;
      - правила екранування окремих каскадів складних радіопристроїв;
      - правила повних випробувань виробів та здавання приймальнику;
      - методи та способи визначення відсотків погрішності щодо випробування різних особливо складних пристроїв;
      - призначення, принцип дії та взаємодії окремих пристроїв у загальній схемі комплексів;
      - електро- і радіотехніку.

1.4. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує електричне та механічне регулювання складних приймально-передавальних, телевізійних та звукозаписувальних радіопристроїв, спеціальної апаратури, електронно-обчислювальних, електромеханічних, гідроакустичних, гіроскопічних вузлів, приладів та систем згідно з технічними умовами.

2.2. Регулює, виконує електричну перевірку та випробування особливо складних контрольно-вимірювальних приладів та електрорадіовимірювальної апаратури.

2.3. Перевіряє правильність монтажу, електричні параметри та працездатність станцій, пристроїв та апаратури, які регулює, із застосуванням різних контрольно-вимірювальних приладів.

2.4. Усуває виявлені несправності та дефекти.

2.5. Складає складні макетні схеми з'єднань для регулювання та випробувань складних механізмів, приладів та систем.

2.6. Настроює високочастотні тракти та виконує електромеханічне настроювання складних радіопристроїв та іншої апаратури.

2.7. Проводить серійні та вибіркові випробування відрегульованих виробів та систем з демонстрацією роботи схем та окремих їх вузлів.

2.8. Здає апаратуру та прилади приймальнику.

2.9. Керує роботою регулювальників нижчої кваліфікації.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Антени, антенні пристрої - узгодження роботи з передавачем; знімання діаграм, характеристик напруженості; погодження з хвилеводними трактами; виявлення коефіцієнта "біжучої хвилі".

5.2. Апаратура станцій багатоканального телефонування - механічне та електричне регулювання.

5.3. Апаратура багатоканальна звукозаписувальна - механічне та електричне регулювання.

5.4. Апаратура спеціальна, вимірювальна, ЕОМ та стаціонарна - механічні випробування під напругою, регулювання блоків, вузлів, повне електричне регулювання.

5.5. Апаратура телеграфна електромеханічна - повне регулювання та настроювання.

5.6. Апаратура фототелеграфна - регулювання.

5.7. Блоки ЕОМ та пристроїв до них на напівпровідникових приладах та інтегральних мікросхемах - регулювання електричних параметрів згідно з технічними умовами.

5.8. Блоки з електромагнітними, ексцентриковими та годинниковими механізмами - регулювання.

5.9. Блоки керування з автоматичним шифруванням та дешифруванням команд - регулювання.

5.10. Вимірювачі індуктивності, ємності мостові - регулювання, перевірка.

5.11. ВЧ-прилади - регулювання способом механічного доведення деталей та підстроювальними пристроями.

5.12. Генератори відеоімпульсів - настроювання.

5.13. Головки ВЧ - регулювання.

5.14. Дільники частоти - регулювання.

5.15. Електрофони 1-го та вищого класу, магнітоли малогабаритні - електричне регулювання.

5.16. Комутатори телефонних міжміських станцій, диспетчерських та пожежних станцій - повне регулювання та тренування.

5.17. Лічильники часу телефонних міжміських станцій - регулювання.

5.18. Магнітофони 1-го та вищого класів - електричне регулювання.

5.19. Маятники гіроскопа - регулювання амплітуди коливань.

5.20. Механізми з синхронними та контрольно-слідкувальними пристроями - регулювання.

5.21. Підсилювачі різних типів складні, багатокаскадні (УКХ, НВЧ) - настроювання, регулювання.

5.22. Плати електричних годинників - виявлення причин відмов за допомогою знімання вихідних та вхідних сигналів інвертора та дільника частоти.

5.23. Потенціометри напівавтоматичні (для перевірки електровимірювальних приладів) - регулювання.

5.24. Прилади коректувальні та програмні пристрої - регулювання.

5.25. Приймачі, телевізори, спецапаратура - проведення повних кліматичних випробувань.

5.26. Пристрої високочастотні (які включають напівпровідникові прилади та інтегральні схеми) - перевірка, здавання приймальнику згідно з технічними умовами.

5.27. Пристрої запам'ятовувальні (складні) - перевірка згідно з ТУ, здавання приймальнику.

5.28. Реле складні та особливо складні - герметичні регулювання.

5.29. Радіостанції малої потужності - регулювання автоматичної системи контролю КВ.

5.30. Системи лічильно-розв'язувальних приладів - регулювання.

5.31. Складні оптико-електронні прилади та системи регулювання, юстирування - перевірка характеристик, проведення випробувань (у дослідному та серійному виробництві).

5.32. Станції радіорелейні - настроювання та перевірка.

5.33. Синхрогенератори імпульсів - настроювання.

5.34. Стенди з логічними платами - регулювання одиничних взірців.

5.35. Телевізори кольорові - електричне регулювання (у дослідному виробництві).

5.36. ТЕЗи спеціальні особливо складні - електричне регулювання параметрів згідно з ТУ.

5.37. Установка контрольно-вимірювальна телевізійна - настроювання.

5.38. Фільтри проміжні, смугові та режекторні понад 5 ланок - вимірювання характеристик затухання, вхідного опору асиметрії.