Інструкція для посади "Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію, призначення апаратури, яку регулює, способи та методи електричного, механічного та комплексного регулювання особливо складних пристроїв та дослідних взірців виробів радіоелектронної апаратури різного призначення;
      - принципи встановлення режимів роботи пристроїв та станцій в цілому, а також методи виявлення несправностей в апаратурі, яку регулює, та способи їх усунення;
      - способи усунення перешкод;
      - методи розрахунку особливо складних схем та елементів пристроїв, які регулює;
      - правила різних випробувань апаратури, яку регулює, приладів та станцій у заводських та польових умовах, у камерах, на пробігах тощо.

1.4. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує електричне, електроакустичне та механічне регулювання, повну перевірку, випробування та здавання приймальнику особливо складних електромеханічних, радіотехнічних електронно-обчислювальних, гіроскопічних, гідроакустичних та електроакустичних пристроїв, механізмів, приладів, комплексів та систем за технічними умовами, програмами та спеціальними інструкціями.

2.2. Настроює, регулює, випробовує особливо складні субблоки, блоки та пристрої, які спроектовані на основі принципів комплексної мініатюризації та мікроелектронної бази.

2.3. Виконує електричне та механічне регулювання, повну перевірку та здавання приймальнику контрольно-вимірювальних приладів, радіота електровимірювальної апаратури будь-якої складності, а також експериментальних приладів та дослідних взірців.

2.4. Складає схеми для регулювання та випробувань знов розроблюваних технологічних та дослідних взірців апаратури, механізмів, приладів та систем будь-якої складності.

2.5. Бере участь у розробленні методів регулювання та тренування схем апаратури та станцій.

2.6. Розраховує основні електричні параметри виробів, які регулює.

2.7. Перевіряє дослідні розробки апаратури.

2.8. Обробляє схеми зі зніманням характеристик приладів та здає приймальнику з демонстрацією роботи системи у цілому.

2.9. Керує регулювальниками нижчої кваліфікації.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апарати телеграфні, фототелеграфні (особливо складні) - механічне та електричне регулювання, настроювання та випробування.

5.2. Апаратура ВЧ телефонування будь-якої складності - повна електрична перевірка, здавання приймальнику.

5.3. Апаратура дозиметрична особливо складна, аналізатори спектрів радіоактивних випромінювань - регулювання дослідних взірців.

5.4. Апаратура ЕОМ - регулювання дослідних взірців.

5.5. Апаратура звукозаписувальна, багатоканальна, особливо складна - електричне та механічне регулювання (у дослідному виробництві).

5.6. Апаратура спеціальна (дослідні взірці) - перевірка з відпрацюванням схем, вакуумних випробувань під напругою.

5.7. Апаратура телеграфна електронна, фототелеграфна - електричне регулювання, настроювання та випробування.

5.8. Автоматичні цифрові вимірювачі ємності, індуктивності, опору - перевірка, регулювання.

5.9. Блоки хвилеводів - знімання діаграм спрямованості антени.

5.10. Відеомагнітофони, магнітофони - студійні регулювання дослідних взірців.

5.11. Генератори високої та низької частоти - особливо складні настроювання, електричне регулювання.

5.12. Електрокардіографи багатоканальні - настроювання, регулювання, знімання характеристик, здавання на випробувальну станцію.

5.13. Електрофони стереофонічні вищого класу (дослідні взірці) - регулювання, настроювання.

5.14. Електричні пластини кодово-приймального передавача тонального сигналу - регулювання дослідних взірців.

5.15. Комплекс ЕОМ - настроювання, випробування.

5.16. Комутатори випробувально-вимірювальних телефонних міжміських станцій - електричне регулювання.

5.17. Магнітофони студійні (дослідні) - електричне та механічне регулювання.

5.18. Машини обчислювальні - регулювання та настроювання функціональних вузлів.

5.19. Передавачі та приймачі супергетеродинні всехвильові (дослідні) - електричне регулювання.

5.20. Прилади спеціальні (дослідні взірці) - перевірка з відпрацюванням схеми.

5.21. Пристрої підсилювально-релейні (особливо складні дослідні взірці) - регулювання.

5.22. Пристрої цифрові та аналого-цифрові (особливо складні) на інтегральних схемах - настроювання та регулювання згідно з ТУ.

5.23. Пристрої високочастотні - настроювання та регулювання згідно з технічними умовами.

5.24. Пристрої запам'ятовуючі (особливо складні) - настроювання та регулювання згідно з технічними умовами.

5.25. Радіостанції (особливо складні) - перевірка працездатності, комплексне регулювання та відпрацювання передавальної частини під діючими антенами.

5.26. Системи автоматики та приводів (особливо складні) - повне регулювання з проведенням випробувань.

5.27. Системи слідкуючі - регулювання дослідних взірців з використанням електронних, магнітних та напівпровідникових підсилювачів.

5.28. Станції гідроакустичні - повне регулювання.

5.29. Станції швидкодіючі телефонної апаратури різних типів та систем - механічне та електричне регулювання та тренування.

5.30. Стенди еталонно-вимірювальні - настроювання та налагодження.

5.31. Телевізори кольорові - настроювання, регулювання дослідних взірців.

5.32. Телевізійні комплекси типу КА-204 - комлексне настроювання та регулювання.