Інструкція для посади "Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та призначення радіоелектронної апаратури, яку регулює, взаємодію блоків, складових одиниць та елементів, а також режими їх роботи;
      - будову, кінематику та електричні схеми радіотехнічних, електромеханічних та інших приладів та систем середньої складності;
      - методи та способи електричного та механічного регулювання, способи електричної перевірки та тренування;
      - будову, призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів та механізмів;
      - способи проведення необхідних вимірювань, побудова графіків та знімання осцилограм на апаратуру, яку регулює;
      - принцип генерування, підсилення приймання радіохвиль та настроювання станцій та приладів середньої складності;
      - технічні умови на апаратуру, яку регулює, та правила здавання відрегульованих виробів;
      - основи знань з електро- і радіотехніки.

1.4. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує електричне та механічне регулювання приймально-передавальних, телевізійних та звукозаписувальних радіопристроїв радіоелектронної апаратури, апаратури ЕОМ, гіроскопічних та гідроакустичних приладів та вузлів середньої складності на всіх видах виробництв та складних у крупносерійному та масовому виробництві.

2.2. Регулює, випробовує та виконує електричну перевірку середньої складності та складних контрольно-вимірювальних приладів, радіо- і електровимірювальної апаратури.

2.3. Виконує повну перевірку працездатності, настроює, випробовує та тренує апаратуру та пристрої, які регулює, згідно з ТУ та спеціальними інструкціями.

2.4. Виявляє механічні та електричні неточності апаратів та приладів, які регулює, та усуває їх.

2.5. Регулює різні джерела живлення приладів середньої складності з підганянням та заміною деталей та вузлів.

2.6. Складає схеми з'єднань приладів, апаратури та систем, які регулює, з перевіркою електричних параметрів та режимів роботи.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автогенератори кварцові, клістронні - електричне регулювання.

5.2. Амперметри, вольтметри, тестери - регулювання та перевірка.

5.3. Апарати телефонні - механічне та електричне регулювання.

5.4. Апарати телефонні електричні - настроювання електронних субблоків.

5.5. Блоки апаратури дальнього зв'язку - регулювання.

5.6. Блоки обчислювальної техніки (накопичувачі інформації, стабілізатори, генератори) - електричне регулювання, проведення кліматичних випробувань.

5.7. Блоки уніфіковані та вузли телевізорів кольорового зображення - настроювання.

5.8. Блоки хвилемірів - перевірка, градуювання, визначення погрішності та побудова графіка на генераторах стандартних сигналів.

5.9. Генератори кварцові стаціонарні, імпульсні, стандартні сигналів, осцилографи - регулювання.

5.10. Головки магнітні - перевірка частотної характеристики запису та рівня перешкод.

5.11. Джерела живлення стабілізовані - регулювання.

5.12. Індикатори - складання схем включення індикаторів з живильним пристроєм, регулювання, кліматичні випробування.

5.13. Комутатори диспетчерські автоматичних станцій - повне регулювання з усуненням дефектів та знімання характеристик з підсилювачів низької частоти.

5.14. Куби постійної та оперативної пам'яті - регулювання на функціювання у складі пристрою.

5.15. Магнітофони - регулювання та настроювання (у малосерійному та індивідуальному виробництві).

5.16. Механізми розмножувальні, часу, програмні, аретируючі - регулювання, випробування, здавання за ТУ.

5.17. Модулі із застосуванням мікросхем - регулювання.

5.18. Оптично-електронні прилади середньої складності - регулювання, юстирування, перевірка характеристик, проведення випробувань (у серійному виробництві).

5.19. Передавачі з кварцовими стабілізаторами, короткохвильові 2-х діапазонні - електрична перевірка, регулювання, здавання приймальнику.

5.20. Підсилювачі магнітні - перевірка та здавання приймальнику.

5.21. Плати друковані - перевірка на функціонування.

5.22. Плати електронних годинників - виявлення причин відмови, ремонт та регулювання.

5.23. Приймачі багатокаскадні з автоматичним настроюванням - регулювання.

5.24. Прилади лічильно-розв'язувальні - регулювання вузлів.

5.25. Прилади для перевірки релейних комплектів міжміських телефонних станцій - електрична перевірка.

5.26. Пристрої аналого-цифрові на інтегральних схемах - настроювання, здавання приймальнику згідно з технічними умовами.

5.27. Пульти радіовимірювальні нестандартні складні - механічне та електричне регулювання, перевірка.

5.28. Радіовузли трансляційні - електричне регулювання.

5.29. Реле складні - регулювання.

5.30. Системи стеження - настроювання підсилювача.

5.31. Станції телеграфні автоматичні - електричне та механічне регулювання.

5.32. Телевізори багатокаскадні з автоматичним настроюванням - регулювання.

5.33. Телевізори кольорові - попереднє та остаточне регулювання на конвеєрі.

5.34. ТЕЗи логічні та спеціальні на багатошарових друкованих платах - електричне регулювання згідно з технічними умовами.

5.35. Фільтри 3-х, 4-х та 6-ланкові апаратури дальнього зв'язку - вимірювання характеристик згасання та вхідного опору, підбирання радіоелементів, настроювання за частотою, механічна та електрична перевірка.

5.36. Хвилеводи, хвилеводні та коаксіальні відгалужувачі - перевірка та регулювання КСХ.

5.37. Шукачі крокові різних систем - повне регулювання.