Інструкція для посади "Портьє", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Портьє" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та індивідуальна підготовка. Без вимог до стажу роботи. Для готелів, які обслуговують іноземних громадян, володіння однією з іноземних мов в обсязі спеціальних курсів. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила користування і внутрішнього розпорядку у готелі;
      - прейскуранти цін на номери, місця та платні послуги у готелі;
      - правила прийому та обслуговування громадян України та іноземців;
      - розміщення і час роботи всіх служб готелю;
      - порядок ведення журналів обліку осіб, які проживають у готелі, бронювання номерів (місць), складання відомості обліку руху номерів і місць, реєстрації національних документів іноземних громадян;
      - порядок розрахунків з особами, які проживають у готелі;
      - правила протипожежного захисту.

1.4. Портьє призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Портьє підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Портьє керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Портьє під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує збереження, видачу та одержання особами, які проживають у готелі, ключів від номерів.

2.2. Приймає і своєчасно вручає направлену на адресу осіб, які проживають у готелі, кореспонденцію.

2.3. Інформує про послуги, що надаються в готелі, приймає замовлення на ці послуги, контролює своєчасність і якість їх виконання.

2.4. За дорученням адміністратора веде журнал обліку громадян України та іноземців, реєструє заявки на бронювання номерів (місць).

2.5. Повідомляє адміністратору оперативні дані про номери (місця), що звільняються.

2.6. Наглядає за порядком у вестибюлі.

2.7. Забезпечує виконання діючих правил користування і внутрішнього розпорядку у готелі.

2.8. Дає інформацію особам, які проживають у готелі, з різних питань.

2.9. Виконує у разі відсутності адміністратора його функції.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Портьє має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Портьє має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Портьє має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Портьє має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Портьє має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Портьє має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Портьє має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Портьє має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Портьє має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Портьє несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Портьє несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Портьє несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Портьє несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Портьє несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Портьє несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Портьє несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.