Інструкція для посади "Посадчик металу 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Посадчик металу 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу нагрівання металу, принцип роботи печей, що обслуговуються, та устаткування завантажувальних механізмів;
      - методи догляду за подиною та види заправних матеріалів, що застосовуються під час нагрівання металу;
      - сортамент та марки металу, що підлягає нагріванню;
      - методи складування та правила маркування металу;
      - методи поплавочної та помарочної посадки металу в печі;
      - основи слюсарної справи.

1.4. Посадчик металу 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Посадчик металу 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Посадчик металу 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Посадчик металу 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Подає та саджає метал в нагрівальні пристрої прокатних і трубопрокатних станів та трубопрофільних пресів за допомогою кранів, товкачів, рольгангів, шлеперів, завантажувальних механізмів та ручним способом.

2.2. Подає та саджає метал в нагрівальні пристрої безперервних листових, сортопрокатних, дротових та штрипсових станів, лінійних сортопрокатних та листопрокатних станів під час нагрівання до 20 марок сталі під керівництвом посадчика вищої кваліфікації.

2.3. Стежить за правильним просуванням зливків та заготовок в печах.

2.4. Кантує метал на підвідних рольгангах у разі посадки та відокремлення однієї плавки від іншої.

2.5. Подає і саджає колеса в нагрівальні печі або колодязі самовідпуску.

2.6. Бере участь в ремонті печей, очищенні та заправленні подини, прибиранні шлаку.

2.7. Веде облік кількості посадженого в печі металу.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Посадчик металу 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Посадчик металу 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Посадчик металу 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Посадчик металу 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Посадчик металу 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Посадчик металу 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Посадчик металу 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Посадчик металу 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Посадчик металу 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Посадчик металу 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Посадчик металу 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Посадчик металу 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Посадчик металу 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Посадчик металу 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Посадчик металу 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Посадчик металу 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.