Інструкція для посади "Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань якості будівельно-монтажних робіт;
      - систему міжвідомчого контролю щодо якості будівельно-монтажних робіт;
      - технологію будівельного виробництва;
      - стандарти та технічні умови, що діють у галузі;
      - порядок атестації якості будівельної продукції;
      - порядок, за яким подаються та розглядаються рекламації щодо якості сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів і готової будівельної продукції;
      - правила проведення випробувань і приймання будівельної продукції та будівельно-монтажних робіт;
      - порядок складання звітності;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід щодо досягнення високих показників якості будівельно-монтажних робіт та організації її контролю;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє перспективні, річні, поточні комплексні плани управління якістю будівельно-монтажних робіт.

2.2. Бере участь у розробленні планів технічного розвитку й упровадженні досягнень науки та техніки в будівельній організації.

2.3. Вивчає причини, що зумовлюють дефекти під час виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення будівельних конструкцій і заготовок, розробляє заходи щодо їх усування.

2.4. Організовує впровадження сучасних методів ведення робіт, найновіших приладів і устаткування для здійснення випробувань і контролю якості матеріалів, конструкцій, виробів у процесі виконання будівельно-монтажних робіт; проведення технічного навчання, лекцій і семінарів з метою вивчення нормативної документації щодо якості робіт і застосування нових матеріалів, технологій тощо.

2.5. Проводить вибірковий контроль щодо відповідності будівельно-монтажних і спеціальних робіт проектній документації та вимогам нормативних документів; якості конструкцій, деталей та виробів, які виготовлені промисловими підприємствами.

2.6. Здійснює методичне керівництво та контроль за роботою будівельної лабораторії, вирішенням питань якості виробництва будівельних матеріалів, конструкцій та виробів на підприємствах.

2.7. Забезпечує виробничі підрозділи нормативною та довідковою літературою з питань управління якістю робіт; проводить облік наявних необхідних вимірювальних приладів та лабораторного устаткування й перевіряє укомплектованість ними; готує пропозиції з питань якості будівельно-монтажних робіт і продукції промислових підприємств для розгляду на засіданнях науково-технічної ради.

2.8. інформує керівництво організації щодо якості будівельно-монтажних робіт та матеріальних ресурсів, що постачаються на об'єкт.

2.9. Бере участь у складанні звітів з питань діяльності будівельної організації, розробленні колективного договору та виконанні його заходів.

2.10. Керує працівниками відділу.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.