Інструкція для посади "Начальник відділу контрольно-ревізійного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу контрольно-ревізійного" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів та підприємств вищого рівня, які стосуються діяльності контрольно-ревізійного відділу;
      - положення про внутрішньовідомчий контроль та документальні ревізії виробничої і фінансово-господарської діяльності;
      - структуру апарату управління, виробничі, функціональні зв'язки між підприємствами, виробничими одиницями та організаціями;
      - методи проведення ревізій;
      - економіку та організацію виробництва, праці й управління;
      - організацію бухгалтерського обліку і фінансової роботи на підприємствах;
      - цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу контрольно-ревізійного призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу контрольно-ревізійного підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу контрольно-ревізійного керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу контрольно-ревізійного під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує й керує: документальними ревізіями та перевірками виробничої та фінансово-господарської діяльності виробничих підрозділів, підприємств і організацій, дотримання фінансової дисципліни, збереженості основних фондів, коштів та матеріальних цінностей, достовірності звітних даних, станом звітності і внутрішньогосподарським контролем; підготовкою наказів і пропозицій з результатів ревізій; розробленням заходів і рекомендацій щодо усунення виявлених ревізіями порушень і недоліків; впровадженням заходів щодо охорони державного майна та відшкодування виробничим підрозділам, підприємствам і організаціям нанесених матеріальних збитків.

2.2. Розробляє плани, програми та методичні вказівки до проведення документальних і комплексних перевірок та ревізій, комплектує контрольно-ревізійні групи для проведення перевірок, проводить інструктаж.

2.3. Здійснює контроль за виконанням заходів щодо усунення виявлених ревізіями порушень та недоліків.

2.4. Забезпечує: узагальнення і поширення передових методів і форм ревізійної роботи; передачу до судово-слідчих органів матеріалів про розкрадання, розтрати, нестачі та інші правопорушення.

2.5. Готує пропозиції для забезпечення збереженості власності, усунення причин і умов, що ведуть до безгосподарності, розтрат і розкрадень, нераціонального використання коштів, пропозиції щодо удосконалення організаційної структури контрольно-ревізійних служб.

2.6. Контролює: дотримання чинного законодавства і встановленої дисципліни у витрачанні коштів та матеріальних цінностей; дотримання планово-фінансової дисципліни у виробничих підрозділах, на підприємствах та організаціях.

2.7. Керує працівниками відділу.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу контрольно-ревізійного має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу контрольно-ревізійного має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу контрольно-ревізійного має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу контрольно-ревізійного має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу контрольно-ревізійного має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу контрольно-ревізійного має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу контрольно-ревізійного має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу контрольно-ревізійного має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу контрольно-ревізійного має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу контрольно-ревізійного несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу контрольно-ревізійного несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу контрольно-ревізійного несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу контрольно-ревізійного несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу контрольно-ревізійного несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу контрольно-ревізійного несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу контрольно-ревізійного несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.