Інструкція для посади "Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту обладнання 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи радіотехніки, телемеханіки, автоматики, радіоелектроніки;
      - будову засобів автоматики й телемеханіки, радіоелектроніки;
      - електротехнічні правила і норми;
      - правила читання креслень, ескізів, схем;
      - схему обслуговуваного обладнання і систему живлення його енергією;
      - причини й ознаки неполадок у роботі установок, апаратів, приладів автоматики, телемеханіки та іншого обслуговуваного обладнання;
      - класифікацію кабелів та електротехнічних матеріалів;
      - правила виміру та випробовування ізоляції, ємності й омічного опору кабелів;
      - правила комплектування й здавання на бази прокату шахтового обладнання;
      - складання документації на відремонтоване обладнання;
      - методи виконання робіт на лініях електропередач;
      - способи відновлення складних деталей, вузлів;
      - припустиме навантаження на працюючі деталі, вузли, механізми;
      - профілактичні заходи щодо запобігання поломів та аварій;
      - технічні умови на ремонт, випробовування й здавання складного обладнання;
      - правила безпеки праці під час роботи на висоті;
      - правила випробовування захисних засобів, застосовуваних у технічних установках;
      - порядок організації безпечного ведення робіт в електроустановках і нагляду за працюючими електроустановками;
      - правила експлуатації та огляд посудин, що працюють під тиском, підіймальних машин;
      - конструктивні особливості різного самохідного гірничого обладнання;
      - технічні умови на ремонт, випробовування і здавання складних та відповідальних агрегатів і вузлів;
      - способи повного відновлення та зміцнювання спрацьованих деталей;
      - вузловий та агрегатний способи ремонту машин;
      - припустиме спрацьовування деталей;
      - технологічні параметри обладнання;
      - водоповітряне господарство;
      - основи теорії пневматики і гідравліки.

1.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить монтаж, демонтаж, ремонт налагодження, випробовування, технічне обслуговування механічної та електричної частин складних машин, вузлів і механізмів, апаратури, контрольно-вимірювальних приладів, установок автоматичної дії, засобів телемеханіки.

2.2. Виконує верхолазні роботи на висоті понад 50 м з використанням запобіжного пояса та інших пристроїв під час монтажу, демонтажу й ремонту обладнання.

2.3. Здійснює монтаж і ремонт засобів керування, монтаж і налагодження блоків високочастотного телефонування, випробовування засобів електричного захисту при напрузі понад 1000 В.

2.4. Виявляє та усуває дефекти в схемах автоматичного керування і регулювання пересувних та стаціонарних установок.

2.5. Перевіряє час спрацьовування апаратів захисту від витікання струму на землю та величину вставки, максимальнострумового захисту фідерних автоматів і пускачів.

2.6. Виконує технічне обслуговування, ремонт і випробування посудин, що працюють під тиском; заміну головних і хвостових канатів підіймальних посудин; перевірку причіпних пристроїв та підіймальних посудин; перевірку та регулювання довжини канатів і парашутних пристроїв, завантажувальних і розвантажувальних пристроїв скіпового підйому.

2.7. Виконує заміну підіймальних посудин, перекидачів, бункерів, капітальний ремонт підіймальних машин, насосних установок: статичне балансування і центрування машин; ремонт вантажо-підіймальних машин та ліфтів; встановлення машин на фундаменти; ремонт шатунно-поршневих, пневмо- і гідросистем.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апаратура диспетчерського пульта керування й контролю за режимом роботи механізмів - профілактичний огляд, монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, технічне обслуговування елементів електроніки; ремонт з'єднувальних кабелів; монтаж і налагодження схем керування.

5.2. Апаратура з контролю за витратами теплоносія (гарячої води й пари) - ремонт, налагодження та технічне обслуговування.

5.3. Апаратура системи АСУТП та їй аналогічні - ремонт та технічне обслуговування.

5.4. АТС квазіелектронні - монтаж та налагодження вузлів та блоків.

5.5. Блоки високочастотні, передавачі і приймачі, радіостанції і радіорелейна апаратура зв'язку - монтаж та налагодження.

5.6. Вимикачі масляні високовольтні - профілактичний огляд, ремонт приводів; капітальний ремонт з частковою або повною заміною трансформаторного масла.

5.7. Гідророзподілювачі, клапанні блоки машин і механізмів, централізовані змащувальні системи - ремонт і налагодження.

5.8. Екскаватори, відвалоутворювачі, транспортно-відвальні мости - центрування двигунів та редукторів, їх балансування; ремонт гідравліки, регулювання всієї системи; монтаж і налагодження електричних схем; ремонт і налагодження компресорів.

5.9. Електровози з зчіпною вагою 25 т і більше - монтаж, технічне обслуговування.

5.10. Електропідстанції, турбокомпресори, вентилятори головного провітрювання, підіймальні холодильні установки в комплексі з автоматикою та контрольно-вимірювальними приладами - монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження та технічне обслуговування.

5.11. Кабелі високовольтні - ремонт з встановленням з'єднувальних муфт.

5.12. Конвеєри стрічкові з шириною стрічки понад 1400 мм - заміна і ремонт стрічок з обробленням, зчалюванням та вулканізацією.

5.13. Машини вантажно-доставні - регулювання системи гідравліки; збирання й розбирання гідромеханічної коробки передач; ремонт важільного механізму, кермового приладу, автоматичного керування стрілою.

5.14. Машини гірничі самохідні, бурові, верстати й установки, самохідні вагони, підіймальні машини (лебідки) - розбирання, складання, випробування та регулювання складних агрегатів і вузлів; ремонт електрообладнання, ремонт і налагодження пневмогідросистем.

5.15. Обладнання та апаратура керування підіймачів і приводних станцій конвеєрів - монтаж та налагодження.

5.16. Сепаратори, відсаджувальні машини, електрофільтри, флотомашини, ліфти для підіймання вантажів і людей, котли і парові машини, валкові грохоти з паровим підігріванням та резонансні, димососи - монтаж, ремонт, налагодження.

5.17. Установки шостого - восьмого класів для буріння геологорозвідувальних свердловин на тверді корисні копалини - ремонт і технічне обслуговування.