Інструкція для посади "Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрослюсарем (слюсарем) черговим та з ремонту устаткування 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - електротехнічну справу в обсязі техмінімуму;
      - способи і правила монтажу, демонтажу, ремонту, випробування і налагодження устаткування, що обслуговується;
      - конструкції та монтажні схеми пускорегулювальної апаратури;
      - правила зняття і вмикання струму високої напруги;
      - систему вентиляції підземної та поверхневих електропідстанцій;
      - схеми з'єднувань статорних і роторних обмоток електродвигунів;
      - розрахунок і вибір перерізу проводів і кабелів призначення окремих вузлів та елементів металоконструкцій, тросів, підвісок;
      - систему змащування вузлів;
      - систему допусків і посадок;
      - правила безпеки праці під час роботи на електротехнічному устаткуванні;
      - способи виконання такелажних робіт і спуску до шахти гірничих машин і механізмів;
      - інструкції з налагодження та пробного пуску електромеханічного устаткування, що не потребує монтажу;
      - технологію обробки металів і виконання електрогазозварювальних робіт;
      - інструкції з виконання електрозварювальних робіт у підземних виробках, надшахтних будівлях, з улаштування заземлення;
      - інструкції з огляду, ремонту та випробування шахтних гнучких кабелів;
      - правила безпечної експлуатації електроустановок в обсязі вимог 4 групи електробезпеки.

1.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує монтаж, демонтаж, ремонт та технічне обслуговування механічної та електричної частини гірничопрохідницького устаткування середньої складності, устаткування високовольтних підстанцій.

2.2. Перевіряє ізоляцію електроустаткування і сушіння високовольтних двигунів і трансформаторів.

2.3. Виконує ремонт, обробку і вулканізацію гнучких кабелів і конвеєрних стрічок.

2.4. Ремонтує освітлення з груповими прожекторами.

2.5. Замінює тяговий канат, з'єднувальні муфти.

2.6. Спостерігає та контролює стан трубопроводів, роботу транспортерів, розподільного устаткування, електродвигунів, трансформаторів, генераторів, гальмових електромагнітів, стан сполучень металоконструкцій, тросів і блоків, визначає ступінь спрацьованості та ремонтує їх із заміною окремих елементів.

2.7. Виконує технічне обслуговування перетворювальних установок, підстанцій, засобів ЗЦБ (засобів центрального блокування) і АСБ (автоматичного світлофорного блокування) рейкового транспорту.

2.8. Випробовує засоби електричного захисту з напругою до 1000 В.

2.9. Виконує слюсарне оброблення і виготовлення простих вузлів і деталей.

2.10. Обслуговує розсільні мережі та заморожувальні колонки під час заморожування грунтів.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Розбирання, складання із заміною або відновленням, підгонкою деталей пускорегулювальної апаратури.

5.2. Ремонт мішалок, живильників.

5.3. Заміна вібраторів, пружин, корпусу короба; регулювання грохотів інерційних та самобалансувальних.

5.4. Заміна поршневих кілець, металевих сальників, шатунних болтів, клапанів компресорів.

5.5. Заміна і ремонт стрічок з обробленням кінців, зчалюванням і вулканізацією на конвеєрах стрічкових з шириною стрічки до 500 мм.

5.6. Ремонт шахтних електровозів.

5.7. Розбирання, ремонт, складання, випробування та регулювання вузлів середньої складності гірничих самохідних машин, бурових верстатів й установок, самохідних вагонів, підшпальних машин (лебідок); технічне їх обслуговування; ремонт двигуна, самохідних кареток, підіймальних машин (лебідок).

5.8. Розбирання, складання та установлення системи гідравліки, циліндрів, кермового керування, ремонт головної рами, стріли, ковша, кабіни водія, металевих кожухів, ведучих валів.

5.9. Складання і регулювання трансмісії та гідротрансформатора; випробування вузлів та агрегатів підземного дизельного автосамоскида.

5.10. Ремонт, технічне обслуговування навантажувальної машини.

5.11. Ремонт, налагодження, обслуговування автоматичних телефонних станцій.

5.12. Ревізія трансформаторів та розподільного устаткування.

5.13. Прокладання, виготовлення та установлення опор; заміна окремих секцій трубопроводів і запірної арматури трубопровода діаметром більше 150 мм.

5.14. Обслуговування та ремонт, заміна напрямних лопаток вентиляційних установок.

5.15. Ремонт, технічне обслуговування центрифуг, повітродувок.