Інструкція для посади "Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрослюсарем (слюсарем) черговим та з ремонту устаткування 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи радіотехніки, автоматики, радіоелектроніки, будову засобів автоматики, електротехнічні правила та норми;
      - правила складання креслень, ескізів, схем;
      - схему, що обслуговується, та систему живлення енергією;
      - причини та ознаки несправностей устаткування у роботі установок, апаратів, приладів автоматики та іншого устаткування, що обслуговується;
      - класифікацію кабелів та електротехнічних матеріалів;
      - правила вимірювання та випробування ізоляції, ємності та омічного опору кабелів;
      - правила комплектації та здавання на базу прокату шахтного устаткування, складання документації на відремонтоване устаткування;
      - методи виконання робіт на лініях електропередач;
      - способи відновлення складних деталей, вузлів;
      - допустиме навантаження на працюючі деталі, вузли та механізми;
      - профілактичні заходи попередження поломок та аварій;
      - технічні умови на ремонт, випробування та здавання складного устаткування;
      - правила охорони праці під час роботи на висоті;
      - правила випробування захисних засобів, що застосовуються в електричних установках;
      - порядок організації безпечного ведення робіт в електроустановках та нагляду за працюючими електроустановками;
      - правила експлуатації та огляду посудин, що працюють під тиском, та підйомних машин;
      - конструктивні особливості різного самохідного гірничого устаткування;
      - технічні умови на ремонт, випробування та здавання складних та відповідальних агрегатів і вузлів, способів повного відновлення та зміцнення спрацьованих деталей.

1.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує монтаж, демонтаж, ремонт та технічне обслуговування механічної та електричної частин складного гірничопрохідницького устаткування машин, вузлів та механізмів, апаратури, контрольно-вимірювальних пристроїв, установок автоматичної дії.

2.2. Виконує монтаж і ремонт засобів керування, монтаж і налагодження блоків високочастотної телефонізації.

2.3. Виявляє та усуває дефекти у схемах автоматичного керування та регулювання пересувних і стаціонарних установок.

2.4. Перевіряє термін спрацювання апаратів захисту від витікання струму на землю та величини встановлення максимального струмового захисту фідерних автоматів підйомних посудин.

2.5. Перевіряє причіпні пристрої та підйомні посудини; перевіряє та регулює довжину канатів та парашутних пристроїв, завантажувальних і розвантажувальних пристроїв скіпових підйомників.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Профілактичний огляд, монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування, технічне обслуговування елементів електроніки; ремонт з'єднувальних кабелів, монтаж та налагодження схем керування апаратури диспетчерського пульту керування та контролю за режимом роботи механізмів.

5.2. Ремонт, налагодження та технічне обслуговування апаратури з контролю за витрачанням теплоносіїв (гарячої води і пари).

5.3. Ремонт та технічне обслуговування апаратури системи АСУТП та аналогічної.

5.4. Монтаж та ремонт вузлів і блоків АТС квазіелектронних.

5.5. Монтаж та налагодження блоків високочастотних, передавачів та приймачів, радіостанцій та радіорелейної апаратури зв'язку.

5.6. Профілактичний огляд, ремонт приводів, капітальний ремонт з частковою або повною заміною трансформаторного масла масляних високовольтних вимикачів.

5.7. Ремонт та налагодження гідророзподільників, клапанних блоків, машин і механізмів централізованих змащувальних систем.

5.8. Ремонт з установленням з'єднувальних муфт кабелів високовольтних.

5.9. Заміна та ремонт стрічок з обробкою, зчалюванням та вулканізацією конвеєрів стрічкових з шириною стрічки більше 500 мм.

5.10. Розбирання, ремонт, складання, випробування та регулювання складних агрегатів і вузлів; ремонт електрообладнання, ремонт та налагодження пневмогідросистем верстатів та установок, підйомних машин (лебідок).

5.11. Регулювання системи гідравліки, складання та розбирання гідромеханічної коробки передач, ремонт важільного механізму, кермового приводу, автоматичного керування стрілою, машини навантажувально-постачальної, підземних дизельних автосамоскидів.

5.12. Монтаж і налагодження обладнання та апаратури керування підйомів та приводних станцій конвеєрів.

5.13. Монтаж, технічне обслуговування електровозів зі зчіпною вагою 7 т.

5.14. Монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження та технічне обслуговування електропідстанції, вентилятора основного провітрювального, підйомної установки у комплексі з автоматикою та контрольно-вимірювальними приладами.