Інструкція для посади "Оператор з добування нафти й газу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор з добування нафти й газу 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з добування нафти й газу 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес видобування нафти, газу, газового конденсату, закачування та відбирання газу;
      - технічну характеристику і будову підземного та наземного обладнання;
      - види підземного і капітального ремонтів свердловин;
      - методи дослідження свердловин та інтенсифікації видобування нафти і газу;
      - будову та правила експлуатації посудин, які працюють під тиском;
      - монтажні та принципові схеми апаратури, автоматики і телемеханіки;
      - основи радіотехніки, електротехніки, автоматики і телемеханіки.

1.4. Оператор з добування нафти й газу 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор з добування нафти й газу 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор з добування нафти й газу 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор з добування нафти й газу 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес за всіма способами видобування нафти, газу, газового конденсату, закачування та відбирання газу і проводить геолого-технічні заходи щодо підтримання та поліпшення режиму роботи свердловин.

2.2. Здійснює роботи щодо освоєння та виведення на режим роботи свердловин і електрозаглибних відцентрових насосів продуктивністю до 500 куб.м/добу.

2.3. Налагоджує запальні пристрої факельних систем, обслуговує установки комплексної підготовки газу, очищення та осушення газу, нагнітальних свердловин за умовами використання методу підтримання пластового тиску із закачуванням газу високого тиску до 15 МПа (150 кгс/кв.см) або водогазової дії.

2.4. Керує роботами з монтажу і демонтажу простого і середньої складності нафтогазопромислового обладнання, установок, механізмів, контрольно-вимірювальних приладів і комунікацій.

2.5. Бере участь у роботах з приймання свердловини після підземного і капітального ремонтів.

2.6. Готує свердловини для проведення випробувань.

2.7. Визначає характер неполадок у наземному і підземному обладнанні, в роботі засобів автоматики і телемеханіки за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

2.8. Заміняє несправні блоки місцевої автоматики, проводить дрібні ремонти.

2.9. Визначає причини неполадок та усуває нескладні пошкодження в силовій та освітлювальній мережі, пускорегулювальній апаратурі та електродвигунах.

2.10. Керує операторами нижчої кваліфікації.

2.11. Організовує роботи щодо підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період.

2.12. Несе матеріальну відповідальність за збереження майна установки комплексної підготовки газу, продуктів технологічного процесу та виробництва (нафти, газу, газового конденсату).

2.13. Забезпечує постійний контроль та безперебійну роботу посудин, що працюють під тиском, водогрійного обладнання, установок регенерації інгібіторів.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор з добування нафти й газу 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор з добування нафти й газу 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор з добування нафти й газу 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор з добування нафти й газу 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор з добування нафти й газу 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор з добування нафти й газу 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор з добування нафти й газу 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор з добування нафти й газу 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор з добування нафти й газу 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор з добування нафти й газу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор з добування нафти й газу 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор з добування нафти й газу 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор з добування нафти й газу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор з добування нафти й газу 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор з добування нафти й газу 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор з добування нафти й газу 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.