Інструкція для посади "Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з добування нафти й газу 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - характеристику розроблюваних родовищ;
      - технічну характеристику та будову підземного і наземного обладнання;
      - види підземного і капітального ремонтів свердловин;
      - методи освоєння і дослідження свердловин, інтенсифікації видобування нафти і газу;
      - пристрої та правила використання систем автоматики, телемеханіки і програмних пристроїв, які застосовуються під час комплексної автоматизації промислів;
      - основи автоматики та телемеханіки.

1.4. Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес за всіма способами видобування нафти, газу, газового конденсату та здійснює контроль за безперебійною роботою свердловин, установок комплексної підготовки газу, групових замірних установок, дотискних насосних і компресорних станцій і геолого-технічними заходами щодо підтримання та поліпшення режиму роботи свердловин.

2.2. Забезпечує заданий коефіцієнт експлуатації нафтових і газових свердловин.

2.3. Виводить на режим роботи електрозаглибні відцентрові насоси продуктивністю понад 500 куб.м/добу, дозувальні насоси для подавання метанолу у вузли редукування, газліфтні та обладнані штанговими глибинними насосами свердловини, з багаторазовим запуском і відключенням за допомогою станції керування та контролює параметри відкачуваної рідини до отримання продукції свердловини відповідно до її режиму.

2.4. Обслуговує нагнітальні свердловини з використанням методу підтримання пластового тиску із закачуванням газу високого тиску понад 15 МПа (150 кгс/кв.см); виконує розрахунки і керує роботами з хімічного оброблення свердловин.

2.5. Керує і бере участь у роботах з монтажу та демонтажу особливо складного технологічного обладнання, електрозаглибних відцентрових установок, посудин, які працюють під тиском, автоматизованих групових замірних установок.

2.6. Бере участь у роботах з підготовки об'єктів до підземного (поточного) і капітального ремонтів, у прийманні об'єктів із ремонту, в їх налагодженні та пуску після ремонту.

2.7. Бере участь у монтажі пускового електрообладнання, станцій керування, блоків автоматики та телемеханіки.

2.8. Виконує контрольно-вимірювальні та налагоджувальні роботи в системах автоматики і телемеханіки.

2.9. Контролює роботу бригадних вузлів обліку нафти.

2.10. Веде вахтову документацію.

2.11. Організовує роботу щодо забезпечення виконання вимог та правил з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.