Інструкція для посади "Оператор з добування нафти й газу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор з добування нафти й газу 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з добування нафти й газу 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні дані про нафтове і газове родовище;
      - режими покладів;
      - фізико-хімічні властивості нафти, газу і газового конденсату;
      - технологічний режим обслуговуваних свердловин;
      - будову та принцип роботи установок комплексної підготовки газу, групових замірних установок, систем збирання та транспортування нафти, газу, газового конденсату, закачування та відбирання газу, контрольно-вимірювальних приладів, апаратури, засобів автоматики і телемеханіки;
      - технічну характеристику та правила експлуатації наземного промислового обладнання, установок, трубопроводів і приладів;
      - загальні поняття про методи інтенсифікації видобування нафти і газу, дослідження свердловин, розроблення нафтових і газових родовищ, підземний і капітальний ремонти свердловин;
      - основи техніки та технології буріння та освоєння нафтових і газових свердловин;
      - правила експлуатації промислового електрообладнання та роботи на електротехнічних установках.

1.4. Оператор з добування нафти й газу 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор з добування нафти й газу 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор з добування нафти й газу 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор з добування нафти й газу 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес за всіма способами видобування нафти, газу, газового конденсату, закачування і відбирання газу та забезпечує безперебійну роботу свердловин, установок комплексної підготовки газу, групових замірних установок, дотискних насосних і компресорних станцій, станцій підземного зберігання газу та іншого нафтогазопромислового устаткування та установок.

2.2. Бере участь у роботах щодо освоєння свердловин, виведення їх на заданий режим; опресовує трубопроводи і технологічне обладнання під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

2.3. Здійснює монтаж, демонтаж, технічне обслуговування та ремонт наземного промислового обладнання, установок, механізмів і комунікацій.

2.4. Проводить профілактичні роботи проти гідратоутворень, відкладень парафіну, смол, солей та розрахунок реагентів для проведення цих робіт.

2.5. Вимірює величини різних технологічних параметрів за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

2.6. Знімає і передає параметри роботи свердловини, контролює роботу засобів автоматики і телемеханіки.

2.7. Бере участь у роботах із дослідження свердловин.

2.8. Несе матеріальну відповідальність за збереження майна установки комплексної підготовки газу, продуктів технологічного процесу та виробництва (нафти, газу, газового конденсату).

2.9. Забезпечує постійний контроль та безперебійну роботу посудин, що працюють під тиском, водогрійного обладнання, установок регенерації інгібіторів.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор з добування нафти й газу 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор з добування нафти й газу 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор з добування нафти й газу 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор з добування нафти й газу 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор з добування нафти й газу 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор з добування нафти й газу 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор з добування нафти й газу 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор з добування нафти й газу 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор з добування нафти й газу 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор з добування нафти й газу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор з добування нафти й газу 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор з добування нафти й газу 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор з добування нафти й газу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор з добування нафти й газу 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор з добування нафти й газу 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор з добування нафти й газу 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.