Інструкція для посади "Прийомоздавальник вантажу та багажу 2-го розряду (залізничний транспорт)", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Прийомоздавальник вантажу та багажу 2-го розряду (залізничний транспорт)" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила перевезень;
      - правила навантаження і кріплення, вивантаження вантажу та багажу;
      - правила приймання вантажу та багажу для перевезення і видавання їх отримувачам;
      - правила охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт;
      - вимоги до вагонів під час перевезення різних вантажів;
      - основні маршрути проходження вантажу та багажу;
      - правила зберігання вантажу та багажу.

1.4. Прийомоздавальник вантажу та багажу 2-го розряду (залізничний транспорт) призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Прийомоздавальник вантажу та багажу 2-го розряду (залізничний транспорт) підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Прийомоздавальник вантажу та багажу 2-го розряду (залізничний транспорт) керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Прийомоздавальник вантажу та багажу 2-го розряду (залізничний транспорт) під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання завдань щодо навантаження-вивантаження і приймання-видавання вантажу та багажу в установлені строки.

2.2. Організує роботи з виконання вантажних і комерційних операцій - навантаження, вивантаження, сортування, приймання, видавання та зважування вантажу та багажу.

2.3. Забезпечує збереження під час транспортування і зберігання вантажу та багажу і раціональне розташування його на складах, у вагонах.

2.4. Вживає заходів щодо скорочення строків простою рухомого складу під вантажними операціями.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Прийомоздавальник вантажу та багажу 2-го розряду (залізничний транспорт) має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Прийомоздавальник вантажу та багажу 2-го розряду (залізничний транспорт) має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Прийомоздавальник вантажу та багажу 2-го розряду (залізничний транспорт) має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Прийомоздавальник вантажу та багажу 2-го розряду (залізничний транспорт) має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Прийомоздавальник вантажу та багажу 2-го розряду (залізничний транспорт) має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Прийомоздавальник вантажу та багажу 2-го розряду (залізничний транспорт) має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Прийомоздавальник вантажу та багажу 2-го розряду (залізничний транспорт) має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Прийомоздавальник вантажу та багажу 2-го розряду (залізничний транспорт) має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Прийомоздавальник вантажу та багажу 2-го розряду (залізничний транспорт) має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Прийомоздавальник вантажу та багажу 2-го розряду (залізничний транспорт) несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Прийомоздавальник вантажу та багажу 2-го розряду (залізничний транспорт) несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Прийомоздавальник вантажу та багажу 2-го розряду (залізничний транспорт) несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Прийомоздавальник вантажу та багажу 2-го розряду (залізничний транспорт) несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Прийомоздавальник вантажу та багажу 2-го розряду (залізничний транспорт) несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Прийомоздавальник вантажу та багажу 2-го розряду (залізничний транспорт) несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Прийомоздавальник вантажу та багажу 2-го розряду (залізничний транспорт) несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.