Інструкція для посади "Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт)", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт)" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Стаж роботи за професією прийомоздавальника вантажу та багажу 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила перевезень та порядок оформлення документів на перевезення вантажу та багажу і технічні умови навантаження і кріплення вантажу;
      - посадову інструкцію прийомоздавальника вантажу та багажу;
      - правила комерційного огляду транспортних засобів;
      - інструкцію з ведення станційної комерційної звітності;
      - інструкцію щодо порядку і технології зважування вантажу, утримання і технічного обслуговування вагових приладів;
      - правила перевезень небезпечних вантажів і порядок ліквідації пов'язаних з ними аварійних ситуацій;
      - технологічний процес роботи станції;
      - інструкції щодо обліку навантаження та вивантаження вантажу під час перевезень різними транспортними засобами;
      - інструкції з перевезень негабаритних та важковагових вантажів;
      - інструкцію з актовопретензійної роботи;
      - інструкцію з розшуку загублених вантажів;
      - правила пломбування вагонів і контейнерів, кріплення закруток та маркування вантажів;
      - будову вантажної частини вагонів різних типів та їх технічні дані;
      - державні стандарти на пакування;
      - Статут залізниць України;
      - Угоду про міжнародне залізничне вантажне сполучення;
      - положення про порядок охорони вантажу і об'єктів на залізничному транспорті;
      - стандарти та умови транспортування і пакування вантажу;
      - правила з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт) призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт) підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт) керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт) під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання завдань щодо навантаження-вивантаження та приймання-видавання багажу в установлені строки.

2.2. Перевіряє правильність розміщення і кріплення на відкритому рухомому складі довгомірних, лісних, великогабаритних, негабаритних, небезпечних та інших вантажів, розміщення і кріплення яких проводиться відповідно до технічних умов навантаження і кріплення вантажів, розміщення вантажів за кресленнями і схемами, що не передбачені технічними умовами.

2.3. Складає комерційні акти і акти загальної форми у разі виявлення несхоронних перевезень вантажу.

2.4. Здійснює контроль за дотриманням робітниками норм і правил охорони праці та ефективного використання вантажно-розвантажувальних машин і механізмів.

2.5. Оформляє документи на вантажі, що перевозяться, та веде облік переробки, приймання, відправлення вантажу та багажу, вводить інформацію про виконані вантажні операції в ПЕОМ.

2.6. Організує сортування і навантаження вантажу та багажу відповідно до сітьового і дорожнього плану формування поїздів.

2.7. Контролює справний стан вагів, необхідного інвентаря та матеріалів для маркування вантажу та багажу, пломбування вагонів та контейнерів.

2.8. Контролює і керує роботою підлеглих робітників щодо приймання, обліку, зберігання, маркування та видавання вантажу, багажу і ручної поклажі.

2.9. Встановлює черговість видавання вантажу, багажу та ручної поклажі.

2.10. Встановлює черговість відправлення вантажів.

2.11. Організує правильне розміщення вантажу на транспортних засобах, складах, контейнерних майданчиках з метою їх зберігання і раціонального використання складських площ.

2.12. Вживає заходів щодо скорочення строків простою рухомого складу.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт) має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт) має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт) має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт) має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт) має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт) має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт) має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт) має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт) має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт) несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт) несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт) несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт) несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт) несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт) несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт) несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Старший прийомоздавальник вантажу та багажу тарифікується на один розряд вище, якщо робітник поряд з виконанням обов'язків, передбачених його кваліфікаційною характеристикою, керує підлеглими йому виконавцями, або якщо на нього покладаються функції керівництва самостійною ділянкою у разі відсутності підлеглих виконавців.