Інструкція для посади "Старший бортовий оператор авіаційного загону", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший бортовий оператор авіаційного загону" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва бортового оператора авіаційного загону цивільної авіації. Стаж роботи за професією бортового оператора авіаційного загону - не менше 5 років. У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, постанови, керівництва, інструкції;
      - керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), що регламентують роботу із забезпечення радіозв'язку повітряного судна цивільної авіації;
      - правила перевезення та збереження вантажів, пошти та багажу, положення про службу бортових операторів;
      - Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації України;
      - устаткування вантажної кабіни (багажних відсіків) повітряного судна та експлуатування його відповідно до керівництва з льотної експлуатації;
      - правила завантаження, розміщення і кріплення вантажів, порядок оформлення необхідної документації;
      - основи трудового законодавства;
      - норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

1.4. Старший бортовий оператор авіаційного загону призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший бортовий оператор авіаційного загону підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший бортовий оператор авіаційного загону керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший бортовий оператор авіаційного загону під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує, організовує та планує виробничу діяльність, професійне навчання бортових операторів.

2.2. Бере участь у роботі кваліфікаційної комісії з атестації бортових операторів.

2.3. Виконує перевірку практичної роботи бортового оператора на землі та у польоті.

2.4. Оформлює за результатами перевірок відповідні документи та розроблює заходи з підвищення професійної майстерності бортових операторів.

2.5. Організовує вивчення з особовим складом документів, що регламентують роботу бортових операторів.

2.6. Здійснює контроль за правильним та своєчасним оформленням перевізної документації, за наявністю та справністю швартовного та побутового обладнання на повітряних суднах, вивчає та впроваджує передовий досвід роботи.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший бортовий оператор авіаційного загону має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший бортовий оператор авіаційного загону має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший бортовий оператор авіаційного загону має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший бортовий оператор авіаційного загону має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший бортовий оператор авіаційного загону має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший бортовий оператор авіаційного загону має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший бортовий оператор авіаційного загону має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший бортовий оператор авіаційного загону має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший бортовий оператор авіаційного загону має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший бортовий оператор авіаційного загону несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший бортовий оператор авіаційного загону несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший бортовий оператор авіаційного загону несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший бортовий оператор авіаційного загону несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший бортовий оператор авіаційного загону несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший бортовий оператор авіаційного загону несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший бортовий оператор авіаційного загону несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.