Інструкція для посади "Старший бортовий провідник служби бортпровідників", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший бортовий провідник служби бортпровідників" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва бортпровідника повітряного судна. Стаж роботи за професією бортпровідника - не менше 3 років. У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, постанови, керівництва, інструкції тощо, керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), які регламентують діяльність бортпровідників;
      - положення про службу бортпровідників;
      - правила нормування робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації України;
      - основи трудового законодавства;
      - норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

1.4. Старший бортовий провідник служби бортпровідників призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший бортовий провідник служби бортпровідників підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший бортовий провідник служби бортпровідників керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший бортовий провідник служби бортпровідників під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та проводить передпольотну підготовку, інструктаж та інструктаж з безпечного ведення робіт з бригадою бортпровідників.

2.2. Контролює готовність бортпровідників бригади до рейсу, своєчасне проходження передпольотного медичного огляду, дотримання вимог встановлених авіакомпанією щодо зовнішнього вигляду бортпровідника та форми одягу, наявність і термін дії особистих документів (свідоцтво бортпровідника, посвідчення члена екіпажу, санітарна книжка).

2.3. Організовує, з метою забезпечення авіаційної безпеки, огляд бортпровідниками бригади внутрішніх приміщень повітряного судна до посадки та після висадки пасажирів згідно з технологією.

2.4. Доповідає командиру повітряного судна про результати огляду.

2.5. Проводить перевірку комплектності та розміщення аварійно-рятувального обладнання, побутового обладнання літака, доповідає командиру повітряного судна.

2.6. Проводить з бортпровідниками бригади інструктаж про правила користування аварійно-рятувальним обладнанням.

2.7. Зустрічає, розміщує та підраховує пасажирів у салоні повітряного судна.

2.8. Контролює прийом бортового посуду та організацію харчування бортпровідниками бригади.

2.9. Контролює особисті речі пасажирів та правила їх розміщення у салоні повітряного судна.

2.10. Надає обов'язкову інформацію для пасажирів на борту повітряного судна згідно із затвердженими текстами, інформує пасажирів про аварійно-рятувальне обладнання групового користування.

2.11. Організовує демонстрацію аварійно-рятувальних засобів індивідуального користування для пасажирів.

2.12. Доповідає командиру повітряного судна про готовність пасажирів та бортпровідників бригади до зльоту та посадки повітряного судна.

2.13. Контролює розташування бортпровідників на службових місцях під час зльоту та посадки повітряного судна.

2.14. Організовує та контролює виконання бортпровідниками бригади технології обслуговування пасажирів на борту повітряного судна відповідно до технологічної карти рейсу.

2.15. Здійснює контроль за поведінкою пасажирів під час всього польоту, кожний час доповідає командиру повітряного судна про обстановку в салонах, особливих ситуаціях, що виникли під час польоту.

2.16. Контролює дотримання пасажирами правил паління на борту повітряного судна та, якщо вони порушуються, доповідає командиру повітряного судна для вживання заходів, які встановлено авіакомпанією.

2.17. Організовує та надає пасажирам першу медичну допомогу.

2.18. Постійно виявляє пильність та готовність діяти, якщо виникають особливі ситуації під час польоту.

2.19. Організовує та проводить довідково-інформаційну роботу з пасажирами на борту повітряного судна.

2.20. Обслуговує особисто пасажирів бізнес-класу згідно з технологією.

2.21. Забезпечує, за умови взаємодії з екіпажем та бортпровідниками бригади, безпеку пасажирів у звичайних умовах польоту, а також в особливих та аварійних ситуаціях.

2.22. Контролює підготовку та передачу естафети бортпровідниками в аеропорту.

2.23. Контролює правильність оформлення та своєчасне здавання бортпровідниками бригади звітної рейсової документації.

2.24. Проводить з бригадою післяпольотний розбір рейсу, заповнює "Завдання на політ".

2.25. Бере участь у підготовленні до розбору, проводить професійні заняття з бортпровідниками.

2.26. Дотримується вимог інструкції з охорони праці.

2.27. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.28. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший бортовий провідник служби бортпровідників має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший бортовий провідник служби бортпровідників має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший бортовий провідник служби бортпровідників має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший бортовий провідник служби бортпровідників має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший бортовий провідник служби бортпровідників має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший бортовий провідник служби бортпровідників має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший бортовий провідник служби бортпровідників має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший бортовий провідник служби бортпровідників має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший бортовий провідник служби бортпровідників має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший бортовий провідник служби бортпровідників несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший бортовий провідник служби бортпровідників несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший бортовий провідник служби бортпровідників несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший бортовий провідник служби бортпровідників несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший бортовий провідник служби бортпровідників несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший бортовий провідник служби бортпровідників несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший бортовий провідник служби бортпровідників несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.