Інструкція для посади "Старший бортовий інженер авіаційного загону", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший бортовий інженер авіаційного загону" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Наявність свідоцтва інженера бортового цивільної авіації I класу. Стаж роботи за професією інженера бортового: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, постанови, керівництва, інструкції, керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), які регламентують роботу з льотно-технічної експлуатації повітряного судна цивільної авіації;
      - правила експлуатації повітряних суден відповідно до НТЄРАТ та Керівництва з льотної експлуатації, техніку, яку експлуатує;
      - положення про відповідну інженерно-технічну службу;
      - рівень професійної підготовки інженера бортового льотного загону, Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації України;
      - основи трудового законодавства;
      - норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

1.4. Старший бортовий інженер авіаційного загону призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший бортовий інженер авіаційного загону підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший бортовий інженер авіаційного загону керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший бортовий інженер авіаційного загону під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує льотну експлуатацію авіаційної техніки, виконання інженерами бортовими вимог керівництва з льотної експлуатації та керівних документів, які регламентують льотно-технічну експлуатацію повітряного судна.

2.2. Проводить з льотним складом загону заняття з вивчення силових установок систем та обладнання повітряного судна, технології роботи інженера бортового та його дій в особливих випадках польоту.

2.3. Аналізує причини відмовлень авіаційної техніки та передумови льотних подій, матеріали та засоби об'єктивного контролю.

2.4. Планує та вживає заходів щодо усунення наявних недоліків у роботі інженера бортового.

2.5. Бере участь у розслідуванні авіаційних подій.

2.6. Розроблює дії щодо їх запобігання.

2.7. Керує роботою та проводить перевірку теоретичних знань та практичних навичок інженерів-інструкторів бортових та льотного складу загону.

2.8. Контролює передпольотну підготовку екіпажів.

2.9. Бере участь у післяпольотних розборах.

2.10. Запроваджує єдину методику виконання польотів.

2.11. Вивчає, поширює та узагальнює передові методи роботи інженера бортового.

2.12. Бере участь у інспекторських оглядах авіаційної техніки та здійснює контроль за якістю її підготовки до сезонної навігації.

2.13. Проводить заняття на тренажерах з інженерами бортовими загону, контролює їх проведення іншими спеціалістами.

2.14. Забезпечує якісну підготовку молодих фахівців.

2.15. Бере участь в відбиранні кандидатів з числа інженерів бортових для перенавчання на повітряних суднах нових типів, висуненні на інструкторську роботу тощо.

2.16. Контролює ведення бортових журналів, журналів повітряного судна, а також польотної та технічної документації.

2.17. Оформлює документи на допуск інженерів бортових до самостійних польотів та акти періодичних перевірок екіпажів.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший бортовий інженер авіаційного загону має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший бортовий інженер авіаційного загону має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший бортовий інженер авіаційного загону має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший бортовий інженер авіаційного загону має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший бортовий інженер авіаційного загону має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший бортовий інженер авіаційного загону має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший бортовий інженер авіаційного загону має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший бортовий інженер авіаційного загону має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший бортовий інженер авіаційного загону має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший бортовий інженер авіаційного загону несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший бортовий інженер авіаційного загону несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший бортовий інженер авіаційного загону несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший бортовий інженер авіаційного загону несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший бортовий інженер авіаційного загону несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший бортовий інженер авіаційного загону несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший бортовий інженер авіаційного загону несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.