Інструкція для посади "Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення та принцип дії устаткування, універсальних та спеціальних пристроїв, які використовує у роботі, контрольно-вимірювальних інструментів та приладів середньої складності та точності;
      - призначення та принцип дії вузлів, блоків, апаратів, приладів, які складає;
      - правила заточування спеціальних різальних інструментів, основні правила та передові заходи виконання слюсарно-складальних, розмічальних та інших механо-складальних робіт середньої складності;
      - допуски, посадки, квалітети та параметри шорсткості;
      - основи знань та маркування матеріалів, які обробляє та застосовує під час складання;
      - загальні знання з електро- і радіотехніки.

1.4. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає та виконує механічне регулювання вузлів та блоків радіоелектронної апаратури, приладів, механізмів та апаратури провідного зв'язку середньої складності з слюсарним обробленням, підганянням та доведенням деталей у межах 11-12 квалітетів (4-5 класів точності).

2.2. З'єднує деталі заклепками, гвинтами (з розмічанням та свердлінням отворів) та паяє з додержанням вимог креслення.

2.3. Випробовує блоки апаратури на вібростендах та на герметичність згідно з технічними умовами.

2.4. Перевіряє складені вузли, механізми та апарати відповідно до технічних умов та усуває виявлені дефекти.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Блоки, вузли - складання, встановлення в каркас, підганяння за місцем, шаблонами та імітаторами.

5.2. Блоки конденсаторів змінної ємності, конденсатори змінної ємності - складання та розкарбування пластин статора, підготовка деталей та складань з регулюванням ходу ротора та точним розташуванням сектора ротора у проміжних статорних секторах.

5.3. Вентилятори односторонні - складання, регулювання.

5.4. Групи контактні - складання з тренуванням та регулюванням зазору тиску.

5.5. Дужки комутаційні та плати екрановані - складання.

5.6. Вироби типу ФРМ, ПРМ, ШС-2, МГК1-1, КН-28, розгалужувачі, вимикачі, розетки - складання.

5.7. Кінескопи телевізорів кольорового зображення - встановлення, кріплення з підганянням відносно передньої панелі.

5.8. Контролери апаратури дальнього зв'язку - складання.

5.9. Корпуси виробів типу ДП, ФРМ, ФШМ - складання.

5.10. Муфти зчеплення різних типів - складання та регулювання.

5.11. Пакети ротора, статора та магнітопроводу - складання на конвеєрі.

5.12. Панелі передні приймачів, телевізорів та іншої апаратури складання, встановлення та закріплення з підганянням за місцем.

5.13. Шати друковані високочастотні - розмічання пазів, свердління з'єднувальних отворів та отворів для заходу фрези, припилювання за контуром фігурних пазів та скосів.

5.14. Плати приймачів тонального набору апаратури дальнього зв'язку - складання.

5.15. Радіатори блоків живлення - встановлення транзисторів, діодів та інших електрорадіоелементів.

5.16. Радіостанції та радіоустановки пересувні - встановлення (з підганянням за місцем) радіоустаткування в кузовах (вирізання вікон та прорізів у обшивці), кріплення кронштейнів, рам, каркасів, складання та встановлення силових антенних виводів, укладання та кріплення проводів та кабелів.

5.17. Реле середньої складності - складання з підганянням та доведенням деталей.

5.18. Системи відхильні - встановлення на кінескоп, кріплення.

5.19. Телевізори динамічні, стереофонічні - складання.

5.20. Телевізори, блоки телевізорів, радіоприймачі - складання на конвеєрі (виконання не менше 50% операцій).

5.21. Телевізори, приймачі - складання у корпус.

5.22. Хвилеводи - виготовлення.

5.23. Шасі - складання попереднє та остаточне.

5.24. Шини живлення - складання з виставленням резисторів.