Інструкція для посади "Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, кінематику, електричну схему устаткування, яке використовує в роботі, та способи його налагодження;
      - призначення, будову та принцип роботи апаратури, яку складає, спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила термооброблення нормального та спеціального різального інструменту;
      - способи та методи механічного регулювання апаратури, яку складає;
      - систему допусків, посадок, квалітетів та параметрів шорсткості;
      - основи знань з електро- і радіотехніки, металознавства.

1.4. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає з механічним регулюванням складні прилади, механізми та апаратуру провідного зв'язку, вузли та блоки радіоелектронної апаратури, радіопристрої.

2.2. Шабрує базові поверхні та напрямні елементи конструкцій, припрацьовує різного роду зубчасті та черв'ячні зчеплення, доводить та підганяє складні деталі у межах 7-10 квалітетів (2-3 класів точності).

2.3. Розмічає плати, основи під установлення на них механізмів, блоків та вузлів із забезпеченням жорсткої фіксації та правильності взаємодії виробів, які складає, згідно з технічними умовами.

2.4. Випробовує складені механізми, блоки і пристрої апаратури та приладів та усуває виявлені в процесі випробувань неточності в роботі.

2.5. Перевіряє механічні частини зібраних виробів з використанням контрольно-вимірювальних приладів та інструментів.

2.6. Виготовляє складальні пристрої.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автостоки, консолі, електромагніти - складання та механічне регулювання.

5.2. Антени телескопічні - складання з підганянням.

5.3. Апаратура на напівпровідниках - складання складних вузлів.

5.4. Апарати фототелеграфні - складання, налагодження та регулювання.

5.5. Блоки вимірювання - складання.

5.6. Блоки живлення з великим насиченням вузлів та електрорадіоелементів, які в них входять - складання.

5.7. Блоки та субблоки апаратури дальнього зв'язку високочастотного телефонування - складання.

5.8. Випрямлячі високовольтні, підсилювачі, дільники, модулятори, фероваліометри - складання.

5.9. Вироби для "Відеотехніки" - складання.

5.10. Генератори, осцилографи - складання з вивірянням та підганянням деталей.

5.11. Групи контактні, які складаються із декількох контактних частин - складання з примусовим випробуванням тиском.

5.12. Джерела живлення стабілізовані на напівпровідниках - складання складних вузлів.

5.13. Диски кодові - протирання після заливання.

5.14. Кабелі плоскі - укладання, підключення, перевірка з'єднань у стояках та рамках будов ЕОМ.

5.15. Кабіни - складання з розмічанням, свердління отворів, нарізування різьби та підганяння деталей.

5.16. Кнопки командні - складання головки та регулювання.

5.17. Ковпаки, кожухи із склотканини - запресування та розпресування, перевірка на герметичність.

5.18. Магнітопроводи - калібрування, притирання дослідних взірців.

5.19. Механізми регістрові - складання.

5.20. Мікроперемикачі усекліматичного виконання для спеціальної радіоелектронної апаратури із заданою швидкістю перемикання на пластмасовій основі; перемикачі типу "Тумблер" усекліматичного виконання для спеціальної електронної апаратури - повне складання та регулювання з перевіркою електричних параметрів.

5.21. Передавачі - складання.

5.22. Перемикачі типу ПКБ - установлення шунтів та кілець.

5.23. Перемикачі кнопкові усекліматичного виконання під друкарський монтаж зі світловою сигналізацією для спеціальної апаратури на пластмасовій основі - складання з перевіркою електричних параметрів.

5.24. Перетворювачі напруги - складання.

5.25. Радіоприймачі - складання та встановлення на одну вісь складних блоків та механізмів (настроювання антени та шкали з редуктором).

5.26. Радіостанції - комплексне складання блоків та вузлів.

5.27. Редуктори середньої складності - складання, регулювання.

5.28. Реле герметизовані (складні та особливо складні) - складання з підганянням та доведенням деталей.

5.29. Секції хвилеводні (складні) - виготовлення.

5.30. Системи вентиляційні, антенні, кондиціонери, повітроводи, освітлення - складання та встановлення в кузові.

5.31. Спецапаратура - складання з установленням комплектувальних виробів.

5.32. Стенди - складання експериментальних взірців з підганянням деталей, вузлів.

5.33. Столи операторів - складання попереднє та остаточне.

5.34. Телевізори - усунення механічних дефектів складання зі зміною окремих вузлів та деталей.

5.35. Трансформатори: силові, вихідні, тороїдальні, кодові, звукові - складання в умовах малосерійного виробництва.

5.36. Трансформатори: високовольтні, високопотенціальні, усекліматичного виконання - складання.

5.37. Трансформатори та блоки імпульсних трансформаторів для гібридно-плівочних схем; трансформатори високочастотні для схем друкованого монтажу, імпульсні мікротрансформатори; особливо стабільні трансформатори та дроселі - складання.

5.38. Шукачі декадно-крокові - повне складання, підганяння та перевірка.